Nhận diện, phản bác âm mưu phá hoại công tác cán bộ của Đảng In trang
07/06/2024 01:56 CH

Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, Quốc hội cũng đã phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an đối với đồng chí Tô Lâm, số đối tượng cơ hội chính trị, phản động đã lu loa các luận điệu xuyên tạc, nhằm phá hoại công tác cán bộ của Đảng ta rất xảo trá.

Củng cố, kiện toàn nhân sự là nhiệm vụ thường xuyên

Việc bầu cử trong cơ quan Đảng, Quốc hội nước ta và việc kiện toàn các chức danh khuyết khi chưa hết nhiệm kỳ, đã được hiến định trong Hiến pháp, pháp luật, Điều lệ Đảng và các quy định có tính pháp lý hiện hành.

Khuyết chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước trong khi nhiệm kỳ 2021 - 2026 còn gần 2 năm nữa mới kết thúc; và, đây là những vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, quyết định việc lãnh đạo, điều hành đất nước, nhất là chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI sắp tới.

Do đó, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng Khóa XIII đã họp, thảo luận dân chủ và thống nhất cao phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét và đã bầu 2 chức danh này tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV vừa qua. Việc bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước đã được thực hiện đúng quy trình, quy định và diễn ra công khai, với số phiếu tín nhiệm khá cao: Đồng chí Trần Thanh Mẫn có 475/475 đại biểu tán thành (100%) và đồng chí Tô Lâm có 472/473 đại biểu tán thành (96,92%).

Kết quả bầu Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch nước đã thể hiện sự thống nhất cao trong Quốc hội; đồng thời, kết quả này cũng đã phù hợp với nguyện vọng của đông đảo cử tri và Nhân dân cả nước; qua đó, Nhân dân gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt, nhất quán của Đảng, sự điều hành thống nhất của Quốc hội, sự quản lý linh hoạt, hiệu quả của Nhà nước sẽ đưa đất nước ta đạt những thành tựu mới, quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện khát vọng phồn vinh, hạnh phúc mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Trong lịch sử dựng nước và phát triển đất nước, công tác cán bộ luôn luôn được xác định là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định thành bại của cách mạng. Đảng ta đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Đặc biệt hiện nay, tập trung công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Tiểu Ban Nhân sự Đại hội XIV đã chỉ đạo: Công tác nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”; gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ, sự phát triển của đất nước.

Nhận diện, phản bác âm mưu phá hoại công tác cán bộ

Kết quả bầu đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Tô Lâm diễn ra công khai, được truyền hình trực tiếp, phục vụ Nhân dân cả nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch xuyên tạc rằng: “Đảng lại tiếp tục chơi “trò chơi quyền lực”, mua bán chức quyền”, “một cuộc sắp xếp nhân sự chuẩn bị được diễn ra”, “công tác nhân sự của Đảng thực hiện thiếu dân chủ”…

Và, hiện nay các bộ, ngành và các địa phương tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIV (nhiệm kỳ 2026 -2031), các thế lực thù địch, phản động trong nước và quốc tế ra sức xuyên tạc, chống phá công tác tổ chức của Đảng ta rất thâm độc. Một số đài phát thanh nước ngoài phụ đề tiếng Việt, mạng xã hội của các tổ chức phản động người Việt lưu vong đã tán phát các thông tin, bài viết chống phá công tác quy hoạch nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Chúng cho rằng việc quy hoạch nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XIV là “xóa bỏ quyền của đảng viên và xóa bỏ quyền của đại biểu dự đại hội”; “công tác nhân sự trong Đảng chỉ là sự ngụy tạo, chỉ để hợp thức hóa, là dịp để hội hè, tốn kém tiền bạc của người dân”, còn nhân sự đã được sắp đặt “theo nhóm lợi ích”.

Số đối tượng cực đoan còn suy diễn, bịa đặt, quy kết những hạn chế, yếu kém của Đảng trong công tác cán bộ; thổi phồng tham nhũng để phủ nhận kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng ta chỉ đạo; “kết tội” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “mượn” việc “đốt lò” để “triệt hạ phe cánh”, “thanh trừng nội bộ”...

Ngày 27-5, Đài Á châu tự do (RFA) “dàn dựng” chương trình, với tít: “Việc ông Tô Lâm bị miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an một cách bất ngờ đã dấy lên nghi vấn về khả năng chính ông này giờ đây sẽ trở thành mục tiêu mới trong chiến dịch thanh trừng nội bộ của Đảng Cộng sản”? Với cái gọi “phỏng vấn” 2 kẻ chống cộng là Lê Quốc Quân (luật sư, tự xưng “nhà yêu nước”) và Nguyễn Anh Tuấn (tự xưng nhà hoạt động nhân quyền, đã trốn sang Canada định cư hồi tháng 5/2023).

Tựu trung cái gọi “cuộc phỏng vấn” tầm phảo này nhằm xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng ta, nói xấu cán bộ cấp cao của Đảng. Lê Quốc Quân và Nguyễn Anh Tuấn đã xảo trá “bình luận”: Tại sao ông Tô Lâm lại bầu làm Chủ tịch nước? Sao không để ông Tô Lâm tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Công an mà “bị” miễn nhiệm? Liệu Thượng tướng Trần Quốc Tỏ có được bầu làm Bộ trưởng Bộ Công an?...

Lê Quốc Quân đã hỗn xược rằng: Bộ Chính trị Trung ương Đảng hoạt động như một “hội kín” nên thông tin bưng bít. Quân còn nói xấu Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng của nước ta rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là một cơ thể đã bị ô nhiễm; khi chủ trương “đốt lò” chống tham nhũng, ông Trọng (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – PV) đã tự rút súng bắn vào chân mình, nghĩa là bắn vào cơ thể Đảng Cộng sản, do ông Trọng đứng đầu”(!). Còn Nguyễn Anh Tuấn thì “lý luận” rằng: “Tô Lâm là cánh tay phải đã giúp ông Trọng đánh tham nhũng, thanh trừng nội bộ, sao lại bầu ông Lâm làm Chủ tịch nước, như vậy ông Lâm bị tước mất quyền lực (vì Chủ tịch nước “hữu danh vô thực”); có thể ông Lâm đã trở thành “con dê tế thần (?!).

Miệng lưỡi của những kẻ đã “bán linh hồn cho quỷ”, ăn theo, nói leo cốt để nhận những đồng đô-la bẩn thỉu mà nương náu, vất vưởng nơi xứ người! Thực chất, chúng không am hiểu, hoặc cố tình không muốn hiểu, công tác tổ chức, nhân sự đã được Đảng ta lãnh đạo, thống nhất chọn lựa trên tinh thần dân chủ, công tâm, với những tiêu chuẩn quy định. Trong điều kiện lịch sử cụ thể và xét về phẩm chất, năng lực cán bộ, việc Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước là hoàn toàn phù hợp, được Quốc hội tán thành rất cao và được Nhân dân cả nước tin tưởng, kỳ vọng.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng ta chỉ đạo, thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng, được Nhân dân đồng thuận cao; nhiều vụ án kinh tế, đại án tham nhũng đã lần lượt đưa ra xét xử đúng người, đúng tội; những cán bộ, đảng viên vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh. Căn cứ nào, lý do gì chúng cho rằng chỉ để “thanh trừng phe cánh”? là “Triệt hạ nội bộ”? Và, to tiếng rằng, Chiến dịch “đốt lò” phòng, chống tham nhũng của Việt Nam thất bại???

Trong lúc Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thách thức; tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các thế lực phản động lại ráo riết xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, phá hoại, tạo hoài nghi trong nội bộ, nhằm chia rẽ đoàn kết trong đội ngũ cán bộ cấp cao của nước ta. Đây là âm mưu rất thâm độc, nguy hiểm, chúng ta cần nhận diện, kiên quyết lên án, bóc trần!

 

Thạch Tâm

 

Lượt xem: 40
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003130974
  •  Đang online: 48
  •  Trong tuần: 9.827
  •  Trong tháng: 84.592
  •  Trong năm: 832.015