21/12/2023 05:32 CH
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024).
18/12/2023 02:22 CH
Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các ban của Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trường Chính trị tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
21/11/2023 09:38 SA
Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 390KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.
06/11/2023 09:21 SA
Chiều 3/11, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, đoàn cán bộ tuyên giáo của Tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Thưởng Trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến nghiên cứu, thực tế tại Vùng 4 Hải quân. Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính uỷ Vùng và Đại tá Nguyễn Đức Khởi, Phó Tư lệnh Vùng tiếp đoàn.
18/10/2023 04:50 CH
Sáng nay (16/10), tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lớp tập huấn công tác tuyên giáo năm 2023 cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo trong toàn tỉnh.
27/03/2023 06:43 CH
Trong di sản Hồ Chí Minh, nêu gương thấm nhuần trong cả tư tưởng lẫn đạo đức và phong cách, gắn liền trong một chỉnh thể, nhất quán. Nêu gương trở thành một đặc trưng tiêu biểu của văn hoá Hồ Chí Minh, nét văn hoá điển hình trong lãnh đạo và quản lý, trong giao tiếp và ứng xử của Người.
16/02/2023 06:43 CH
Có một câu hỏi đặt ra là, vì sao cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có sức lôi cuốn nhiều trí thức, các nhà hoạt động xã hội có xu hướng chính trị khác với Đảng Cộng sản đến với cuộc cách mạng do Đảng lãnh đạo như vậy? Có nhiều nguyên nhân, nhưng qua hiện tượng Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, chúng ta có thể tìm thấy một trong những câu trả lời.
06/12/2022 06:43 CH
Khu vực Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đây cũng là vùng có quan hệ dân tộc phức tạp, nhạy cảm mà các thế lực thù địch ra sức lợi dụng để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá cách mạng Việt Nam. Thời gian tới, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giải quyết tận gốc các vấn đề dân tộc và ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
23/11/2022 06:44 CH
Hiện nay, các thế lực thù địch và bọn phản động lưu vong ở nước ngoài vẫn thường xuyên cấu kết, móc nối với số cực đoan trong tôn giáo và số đối tượng cơ hội chính trị trong nước cố tình xuyên tạc vấn đề dân tộc, tôn giáo ở nước ta. Chúng ra sức cho rằng: Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách “độc tài cai trị”, “đàn áp tôn giáo”, “đàn áp dân tộc”, đưa ra chiêu bài đòi “tự do tôn giáo”, đòi “quyền tự trị cho từng dân tộc”, … để vu cáo “Việt Nam không có tự do tôn giáo”, làm cho chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo hoài nghi về chính sách của Nhà nước ta, hòng kích động, chia rẽ các tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của ta.  Do đó, chúng ta cần nhận diện rõ một số âm mưu, thủ đoạn chủ yếu sau:
11/11/2022 06:44 CH
Cách đây 105 năm về trước, một sự kiện làm rung chuyển toàn nhân loại - Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Bôn-sê-vích Nga do V.I. Lênin đứng đầu, quần chúng Nhân dân lao động, binh lính và thợ thuyền nước Nga đã nhất tề vùng lên lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, bè lũ men-sê-vích và bọn giả danh “xã hội cách mạng”, thành lập chính quyền Xô viết công-nông-binh, mở ra một kỷ nguyên mới với nước Nga và toàn thể nhân loại - kỷ nguyên quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thể giới, kỷ nguyên xóa bỏ mọi áp bức - bất công. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, quần chúng Nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình.
Trang 1/5Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối   
Văn bản mới
  • Số 170-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1154-CV/BTGTU 01/03/2024 Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ...
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002574567
  •  Đang online: 37
  •  Trong tuần: 7.188
  •  Trong tháng: 22.595
  •  Trong năm: 275.608