21/02/2024 10:36 SA
(TG) - Trải qua các chặng lịch sử với nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè quốc tế, Đảng đã làm tròn sứ mệnh là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực văn hóa.
26/12/2023 04:32 CH
Sáng 26/12, tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Tây Nguyên”.
13/11/2023 08:13 SA
Sáng 9/11, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Dân vận khéo trong vận động người lớn học tập, nâng cao chất lượng cuộc sống”.
23/10/2023 04:57 CH
Mọi sự phát triển, mọi nguồn lực cho sự phát triển của quốc gia - dân tộc cũng không nằm ngoài đích hướng tới cao nhất và cuối cùng là vì con người, nâng cao toàn diện chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của con người. Phát triển con người để nâng tầm văn hóa. Phát triển văn hóa để hoàn thiện phẩm chất, giá trị con người.
18/10/2023 04:44 CH
Sáng 18/10, tại thành phố Đà Lạt, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo Khoa học Chuyên đề “Công tác tham mưu, định hướng về chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhằm mục đích đưa ra những nhận định, đánh giá khách quan về công tác tham mưu trong thời gian qua và có những đề xuất, kiến nghị để làm hiệu quả hơn công tác này trong thời gian tới.
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002567736
  •  Đang online: 59
  •  Trong tuần: 357
  •  Trong tháng: 15.764
  •  Trong năm: 268.777