Văn bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủyCó 355 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)
Số 1247-CV/BTGTU 04/06/2024 Tăng cường tuyên truyền Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024
Số 1246-CV/BTGTU 04/06/2024 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt nam các cấp trong tỉnh
Số 119/KH/TU 29/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Số 1235 -CV/BTGTU 28/05/2024 Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh
Số 177 -HD/BTGTU 27/05/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2024
Số 1234- CV/BTGTU 24/05/2024 Phối hợp khảo sát dư luận xã hội
Số 78-KH/BTGTU 23/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới
Số 1232-CV/BTGTU 23/05/2024 Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Số 77-KH/BTGTU 22/05/2024 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Số 76-KH/BTGTU 22/05/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Số 75 -KH/BTGTU 16/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Số 176 -HD/BTGTU 16/05/2024 Tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 82-CTr/TU, ngày 16/4/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”
Số 74 -KH/BTGTU 14/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 78-CTr/TU ngày 11/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”
Số 73-KH/BTGTU 14/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”
Số 1220-CV/BTGTU 13/05/2024 Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện dự án Hồ chứa nước Ta Hoét, huyện Đức Trọng
Số 71-KH/BTGTU 03/05/2024 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”
Trang 1/18Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối   
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003125136
  •  Đang online: 73
  •  Trong tuần: 3.989
  •  Trong tháng: 78.754
  •  Trong năm: 826.177