Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc In trang
23/08/2019 08:55 SA

Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Trưởng ban và 02 Phó trưởng ban.

2. Các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm:

- Phòng Tổng hợp.

- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng.

- Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản.

- Phòng Khoa giáo.

3. Biên chế và số vị trí việc làm

Thực hiện theo Quyết định 307-QĐ/TU, ngày 02/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 

Lượt xem: 3.193
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002561658
  •  Đang online: 118
  •  Trong tuần: 25.956
  •  Trong tháng: 9.686
  •  Trong năm: 262.699