Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc In trang
23/08/2019 10:08 SA

Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Lãnh đạo Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Trưởng ban và không quá 03 Phó trưởng ban.

2. Các đơn vị trực thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy gồm:

- Văn phòng

- Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

- Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản

- Phòng Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ

- Phòng Thông tin - Tổng hợp.

3. Biên chế và số vị trí việc làm

Thực hiện theo Quy định số 31-QĐ/TU, ngày 20/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy”

 

Lượt xem: 3.720
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003125428
  •  Đang online: 46
  •  Trong tuần: 4.281
  •  Trong tháng: 79.046
  •  Trong năm: 826.469