Những chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh In trang
18/12/2020 02:44 CH

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, Đại hội đã quyết nghị các chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể: 

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.jpg
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.jpg


Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7 - 8%; trong đó: khu vực nông lâm thủy tăng 4,5 - 5%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,5-11%; dịch vụ tăng 8 -9%. Cơ cấu kinh tế: Đến năm 2025, khu vực nông lâm thủy chiếm tỷ lệ 35 -36,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ lệ 22 - 23,5%, dịch vụ chiếm tỷ lệ 42 - 43,5%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 khoảng 120-125 triệu đồng (tương đương khoảng 5.148 đến 5.363USD); tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân từ 8 - 9%. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hàng năm chiếm khoảng 35-36% GRDP.
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu tăng bình quân 11-12%; trong đó, thuế, phí tăng bình quân 12-14%; phấn đấu đến năm 2025, ngân sách địa phương cơ bản cân đối nhu cầu chi thường xuyên. Về kim ngạch xuất khẩu, chỉ tiêu đề ra tăng bình quân hàng năm khoảng 14 - 15%, đến năm 2025 đạt khoảng 1.610 triệu USD. Lượng khách du lịch qua đăng ký lưu trú tăng bình quân 9%/năm; trong đó, khách quốc tế chiếm từ 12 - 13% tổng lượng khách qua lưu trú.Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 85 - 86,5%; trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng cấp, chứng chỉ chiếm 23,6%.Tỷ lệ thất nghiệp dưới 1,2%; trong đó, khu vực thành thị dưới 2%.
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm ít nhất từ 1 -1,5% (theo chuẩn giảm nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ), trong đó, hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 2 -3%. Số bác sĩ/vạn dân đạt từ 8,5 -9 bác sĩ; số giường bệnh/vạn dân từ 24 - 25 giường bệnh; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt trên 95%; 100% số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế.Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2025 khoảng 1%.
Đến năm 2025, giữ vững kết quả và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; 82% thanh niên trong độ tuổi hoàn thành chương trình trung học phổ thông và tương đương; có từ 82% trở lên trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia.
Phấn đấu đến năm 2025, có 92% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; 95% thôn, buôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa; 100% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 90% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh Nông thôn mới trước năm 2025; trong đó, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 10 - 15%; Đơn Dương và Đạ Tẻh sẽ đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.
Đến năm 2025, có ít nhất 95% rác thải đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ hộ dân vùng đô thị sử dụng nước sạch đạt 80% trở lên; tỷ lệ hộ dân vùng nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%. Duy trì tỷ lệ độ che phủ của rừng trên 55%.
Phát huy kết quả tốt đẹp của Đại hội, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; các cấp uỷ, tổ chức Đảng, Đoàn thể các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình toàn khoá, kế hoạch thực hiện cụ thể từng năm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực tế của địa phương; tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Lâm Đồng trở thành tỉnh khá trong cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thúy Ngà

Lượt xem: 2.214
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001339002
  • Đang online: 87
  • Trong tuần: 14.601
  • Trong tháng: 76.081
  • Trong năm: 657.043