Số 802-CV/BTGTU
09/02/2023
Nguyễn Thị Mỵ
Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000867212
  • Đang online: 66
  • Trong tuần: 15.127
  • Trong tháng: 909
  • Trong năm: 185.253