Số 519-CV/VPTU
06/01/2023
Hoàng Văn Bằng
Về việc sao gửi Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương” (sao gửi kèm)
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000867213
  • Đang online: 64
  • Trong tuần: 15.128
  • Trong tháng: 910
  • Trong năm: 185.254