Số 788-CV/BTGTU
30/01/2023
Trần Trung Hiếu
Về việc đề nghị triển khai trang bị sách cho cơ sở xã, phường thị trấn năm 2022
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000867184
  • Đang online: 68
  • Trong tuần: 15.099
  • Trong tháng: 881
  • Trong năm: 185.225