Số 110- HD/BTGTU
12/12/2022
Nguyễn Thị Mỵ
Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện ghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 109-HD/BTGTU 05/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Số 108-HD/BTGTU 30/11/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 12 năm 202
Số 107-HD/BTGTU 24/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
Số 106-HD/BTGTU 22/11/2022 Tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 105-HD/BTGTU 21/11/2022 Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số 101 - HD/BTGTU 27/10/2022 Công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2022
Số102 -HD/BTGTU 27/10/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025
Số 100 - HD/BTGTU 26/10/2022 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Số 99-HD/BTGTU 18/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển biển vững đất nước
Số 37 -HD/BTGTW 10/10/2022 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001042600
  • Đang online: 54
  • Trong tuần: 54
  • Trong tháng: 24.166
  • Trong năm: 360.641