Số 105-HD/BTGTU
21/11/2022
Nguyễn Thị Mỵ
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 101 - HD/BTGTU 27/10/2022 Công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2022
Số102 -HD/BTGTU 27/10/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025
Số 100 - HD/BTGTU 26/10/2022 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Số 99-HD/BTGTU 18/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển biển vững đất nước
Số 37 -HD/BTGTW 10/10/2022 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Số 97-HD/BTGTU 29/09/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2022
Số 98-HD/BTGTU 29/09/2022 Học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 06/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số 96- HD/BTGTU 21/09/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh
Số 94 - HD/BTGTU 23/08/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền Nghị quyết số 18-NQ/TU, Nghị quyết số 19-NQ/TU, Nghị quyết số 20-NQ/TU
Số 93 - HD/BTGTU 29/07/2022 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2022
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003130920
  •  Đang online: 78
  •  Trong tuần: 9.773
  •  Trong tháng: 84.538
  •  Trong năm: 831.961