Số 108-HD/BTGTU
30/11/2022
Nguyễn Thị Mỵ
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 12 năm 202
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 107-HD/BTGTU 24/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
Số 106-HD/BTGTU 22/11/2022 Tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 105-HD/BTGTU 21/11/2022 Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số 101 - HD/BTGTU 27/10/2022 Công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2022
Số102 -HD/BTGTU 27/10/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025
Số 100 - HD/BTGTU 26/10/2022 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Số 99-HD/BTGTU 18/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển biển vững đất nước
Số 37 -HD/BTGTW 10/10/2022 Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Số 97-HD/BTGTU 29/09/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2022
Số 98-HD/BTGTU 29/09/2022 Học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 06/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002567717
  •  Đang online: 55
  •  Trong tuần: 338
  •  Trong tháng: 15.745
  •  Trong năm: 268.758