Số 668 -CV/BTGTU
29/09/2022
Trần Trung Hiếu
Công văn đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham dự lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Đảng
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002567686
  •  Đang online: 53
  •  Trong tuần: 307
  •  Trong tháng: 15.714
  •  Trong năm: 268.727