Số 601 - CV/BTGTU
13/07/2022
Trần Trung Hiếu
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, BCHTW khóa X
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 599 - CV/BTGTU 08/07/2022 Đẩy mạnh triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022
Số 596 - CV/BTGTU 06/07/2022 Đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Số 389 - CV/VPTU 05/07/2022 V/v gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/6/2022
Số 584 -CV/BTGTU 22/06/2022 Tiếp tục triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Số 574-CV/BTGTU 06/06/2022 Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Số 557-CV/BTGTU 24/05/2022 Tiếp tục đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt I, giai đoạn 2021-2025
Số 549 -CV/BTGTU 16/05/2022 Khen tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2022
Số 535- CV/BTGTU 05/05/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư
Số 92-GM/BTGTU 18/04/2022 Giấy mời về tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Số 519 - CV/BTGTU 14/04/2022 Tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002776233
  •  Đang online: 124
  •  Trong tuần: 5.849
  •  Trong tháng: 75.184
  •  Trong năm: 477.274