Số 1713 - CV/TU
06/08/2022
Trần Đình Văn
Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19
Công Văn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 609 - CV/BTGTU 25/07/2022 Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022
Số 396-CV/VPTU 15/07/2022 Về việc sao gửi Quy định số 69-QĐ/TW
Số 601 - CV/BTGTU 13/07/2022 Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, BCHTW khóa X
Số 599 - CV/BTGTU 08/07/2022 Đẩy mạnh triển khai, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII- năm 2022
Số 596 - CV/BTGTU 06/07/2022 Đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Số 389 - CV/VPTU 05/07/2022 V/v gửi Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/6/2022
Số 584 -CV/BTGTU 22/06/2022 Tiếp tục triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Số 574-CV/BTGTU 06/06/2022 Tuyên truyền, hưởng ứng tham gia cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022
Số 557-CV/BTGTU 24/05/2022 Tiếp tục đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá đợt I, giai đoạn 2021-2025
Số 549 -CV/BTGTU 16/05/2022 Khen tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001334594
  • Đang online: 60
  • Trong tuần: 10.193
  • Trong tháng: 71.673
  • Trong năm: 652.635