Có 354 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 802-CV/BTGTU 09/02/2023 Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X
Số 4789-CV/BTCTW 09/02/2023 Về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng cộng sản Việt Nam
Số 43-KH/BTGTU 07/02/2023 Kế hoạch triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Đợt II, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số 792-CV/BTGTU 01/02/2023 Nhận và sử dụng tài liệu Chuyên đề năm 2023
Số 788-CV/BTGTU 30/01/2023 Về việc đề nghị triển khai trang bị sách cho cơ sở xã, phường thị trấn năm 2022
Số 28-TB/BTGTU 30/01/2023 Thông báo về việc phân công cán bộ, công chức theo dõi địa bàn các thành ủy, huyện ủy năm 2023
Số 120-HD/BTGTU 30/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)
Số 119-HD/BTGTU 30/01/2023 Công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023
Số 118-HD/BTGTU 19/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023
Số 786-CV/BTGTU 18/01/2023 Về việc đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Chuyên đề 17/01/2023 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG; QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XI
Số 117 - HD/BTGTU 16/01/2023 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”
Số 42-KH/BTGTU 11/01/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
Số 116-HD/BTGTU 09/01/2023 Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2023
Số 519-CV/VPTU 06/01/2023 Về việc sao gửi Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương” (sao gửi kèm)
Số 504 - CV/VPTU 06/01/2023 Sao gửi tài liệu hướng dẫn Công tác văn thư trong các cơ quan
Số 2170 - CV/TU 05/01/2023 Công văn chỉ đạo thực hiện Kết luận 44 TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chữ thập đỏ
Số 13-CTr/BTGTU 05/01/2023 Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2023
TTNB T 01 và 02/2023 03/01/2023 Thông tin nội bộ tháng 01 và 02 năm 2023
SO IO -HD/BTCTU 02/01/2023 Điểm 3, Thông báo 383-TB/TU, ngày 07/01/2023 ... về chủ trương bố trí cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các cấp sau khi bị kỹ luật
Trang 8/18Đầu tiên   Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối   
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002561139
  •  Đang online: 93
  •  Trong tuần: 25.437
  •  Trong tháng: 9.167
  •  Trong năm: 262.180