Có 367 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 262 - TB/BTGTW 20/12/2022 Thông báo nhanh Về kết quả hội thảo quốc gia: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"
Số 110- HD/BTGTU 12/12/2022 Tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện ghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Số 22-NQ/TU 07/12/2022 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023
Số 109-HD/BTGTU 05/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”
Số 108-HD/BTGTU 30/11/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 12 năm 202
Số 718 - CV/BTGTU 25/11/2022 Phối hợp triển khai điều tra dư luận xã hội đợt 2/2022
Số 2051-CV/TU 24/11/2022 Về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư
Số 107-HD/BTGTU 24/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
TTNB T12/2022 23/11/2022 Thông tin nội bộ tháng 12 năm 2022
Số 106-HD/BTGTU 22/11/2022 Tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số 105-HD/BTGTU 21/11/2022 Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Số 707 - CV/BTGTU 16/11/2022 Đặt bài viết cho Bản tin Thông tin nội bộ
Số 25 -TB/BTGTU 16/11/2022 V/v cấp phát tài liệu và đăng ký mua tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số 2027 - CV/TU 16/11/2022 Về việc triển khai Phong trào “Tết Nhân ái - Xuân Quý Mão năm 2023”
Số 40 -KH/BTGTU 14/11/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Số 41 - CTr/TU 01/11/2022 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số 21 -NQ/TU 01/11/2022 NGHỊ QUYẾT về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Số 11 01/11/2022 Bản tin Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
Số 692 - CV/BTGTU 28/10/2022 Về việc Báo cáo tình hình DLXH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
TTNB T11/2022 27/10/2022 Thông tin nội bộ tháng 11 năm 2022
Trang 10/19Đầu tiên   Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối   
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761473
  •  Đang online: 98
  •  Trong tuần: 26.574
  •  Trong tháng: 60.424
  •  Trong năm: 462.514