Có 268 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 494 - CV/BTGTU 23/03/2022 Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
Số 493 -CV/BTGTU 21/03/2022 Thông báo thời gian giám sát theo Quyết định số 611-QĐ/TU
Số 492 -CV/BTGTU 21/03/2022 Thông báo thời gian giám sát theo Quyết định số 611-QĐ/TU
Số 489 - CV/BTGTU 21/03/2022 Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”
Số 487 - CV/BTGTU 18/03/2022 Thông tin tuyên truyền bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư
Số 484 - CV/BTGTU 15/03/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng
Số:1578/UBND-VX2 11/03/2022 V/v tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Lâm Đồng.
Số 74 -HD/BTGTU 11/03/2022 Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
Số 3635/MTTW-BTT 11/03/2022 Tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 - 2022
Số 19-CT/TU 11/03/2022 Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội công đoàn tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2023-2028
Số 763 -CV/BTCTU 10/03/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
Số 762 -CV/BTCTU 10/03/2022 V/v đăng ký cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2022
Số 479 - CV/BTGTU 10/03/2022 Nhận và sử dụng tài liệu Chuyên đề năm 2022
Số 121 -TB/BTCTU 10/03/2022 Thông báo về việc đăng ký dự tuyển đào tạo Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung năm 2022
Số 35 -KH/TU 08/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Số 145-TB/BTGTW 04/03/2022 Về việc cấp phát tài liệu và đăng ký mua tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4, Ban Chấp hành khóa XIII
TTNB T3/2022 01/03/2022 Thông tin nội bộ tháng 3 năm 2022
Số 70-HD/BTGTU 28/02/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (1912 - 2022)
Số 69 - HD/BTGTU 25/02/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2022
Số 33 - KH/TU 25/02/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Trang 10/14Đầu tiên   Trước   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001040728
  • Đang online: 38
  • Trong tuần: 13.815
  • Trong tháng: 22.294
  • Trong năm: 358.769