TTNB T 4/2023
27/03/2023
Trần Trung Hiếu
Thông tin nội bộ tháng 4 năm 2023
Thông Báo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
TTNB T3/2023 01/03/2023 Thông tin nội bộ tháng 3 năm 2023
Số 28-TB/BTGTU 30/01/2023 Thông báo về việc phân công cán bộ, công chức theo dõi địa bàn các thành ủy, huyện ủy năm 2023
Chuyên đề 17/01/2023 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG; QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XI
TTNB T 01 và 02/2023 03/01/2023 Thông tin nội bộ tháng 01 và 02 năm 2023
Số 262 - TB/BTGTW 20/12/2022 Thông báo nhanh Về kết quả hội thảo quốc gia: "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới"
TTNB T12/2022 23/11/2022 Thông tin nội bộ tháng 12 năm 2022
Số 25 -TB/BTGTU 16/11/2022 V/v cấp phát tài liệu và đăng ký mua tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Số 11 01/11/2022 Bản tin Thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 11/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương
BTTSHCB T10 29/09/2022 Bản thông tin sinh hoạt Chi bộ tháng 10 của Ban Tuyên giáo Trung ương
TTNB T10/2022 26/09/2022 Thông tin nội bộ tháng 10 năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001338810
  • Đang online: 109
  • Trong tuần: 14.409
  • Trong tháng: 75.889
  • Trong năm: 656.851