Có 268 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 120-HD/BTGTU 30/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943-2023)
Số 119-HD/BTGTU 30/01/2023 Công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2023
Số 118-HD/BTGTU 19/01/2023 Hướng dẫn tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023
Số 786-CV/BTGTU 18/01/2023 Về việc đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Chuyên đề 17/01/2023 CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG; QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG LẦN THỨ XI
Số 117 - HD/BTGTU 16/01/2023 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI”
Số 42-KH/BTGTU 11/01/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
Số 116-HD/BTGTU 09/01/2023 Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2023
Số 519-CV/VPTU 06/01/2023 Về việc sao gửi Quyết định số 88-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương” (sao gửi kèm)
Số 504 - CV/VPTU 06/01/2023 Sao gửi tài liệu hướng dẫn Công tác văn thư trong các cơ quan
Số 2170 - CV/TU 05/01/2023 Công văn chỉ đạo thực hiện Kết luận 44 TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động chữ thập đỏ
Số 13-CTr/BTGTU 05/01/2023 Chương trình công tác Tuyên giáo năm 2023
TTNB T 01 và 02/2023 03/01/2023 Thông tin nội bộ tháng 01 và 02 năm 2023
SO IO -HD/BTCTU 02/01/2023 Điểm 3, Thông báo 383-TB/TU, ngày 07/01/2023 ... về chủ trương bố trí cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý các cấp sau khi bị kỹ luật
Số115-HD/BTGTU 29/12/2022 Tuyên truyền Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2023
Số 770-CV/BTGTU 28/12/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII)
Số 766 -CV/BTGTU 28/12/2022 Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ trong dịp Tết Quý Mão năm 2023
Số 114-HD/BTGTU 27/12/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2023
Số 113-HD/BTGTU 27/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
Số 112-HD/BTGTU 22/12/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
Trang 4/14Đầu tiên   Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001040706
  • Đang online: 25
  • Trong tuần: 13.793
  • Trong tháng: 22.272
  • Trong năm: 358.747