Giao ban Khối Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội In trang
11/01/2024 11:14 SA

Chiều 10/1, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng chủ trì Hội nghị giao ban Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh để đánh giá hoạt động năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Khắc Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Chủ động phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành, tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có sự gắn kết, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, phối hợp, đồng hành với chính quyền để giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Người dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được nhân rộng, lan tỏa tích cực góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Thị Phúc - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2023, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở đường giao thông liên thôn, liên xã, nâng cấp, cải tạo đường giao thông, hệ thống kênh mương, các công trình phúc lợi… để đóng góp cùng nhà nước xây dựng nông thôn mới.

Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh có 109/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 98,2%), có 34 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Khắc Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

MTTQ Việt Nam tiếp tục huy động nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 11 địa phương trong tỉnh, trong năm đã hỗ trợ cho 372 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 7,4 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát triển mới 4.999 đoàn viên, thành lập mới 32 công đoàn cơ sở.

Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; phát triển mới 15.712 đoàn viên.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Hội Cựu Chiến binh tỉnh triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát triển 1.046 hội viên mới.

Đồng chí Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Triều - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm qua. Cụ thể, việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc, có nơi chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là công tác giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 – QĐ/TW của Ban Bí thư chưa được triển khai thường xuyên, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

Công tác xây dựng, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng cốt cán trong tôn giáo ở một số địa phương còn hạn chế.

Đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.
Đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trình bày kiến nghị, đề xuất tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu lên những kết quả nổi bật, những cách làm hay, sáng tạo, bài học kinh nghiệm rút ra trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thời gian qua. Đồng thời đề xuất, kiến nghị nhiều nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia ý kiến .
Đồng chí Phạm Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia ý kiến .

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trong hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Năm 2024, Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề “Trách nhiệm - Nêu gương - Kỷ cương - Hiệu quả”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tập trung một số nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình các tầng lớp Nhân dân với phương châm “sát dân, gần dân, kịp thời xem xét những vấn đề dân cần”; tích cực vận động người dân đồng thuận, ủng hộ để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đặc biệt quan tâm,làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí cũng yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội Hội LHTN các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, Nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 220
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761566
  •  Đang online: 98
  •  Trong tuần: 26.667
  •  Trong tháng: 60.517
  •  Trong năm: 462.607