Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 In trang
10/01/2024 04:32 CH

Ngày 10/1, hội nghi tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được tổ chức tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tại 63 điểm cầu toàn quốc.

Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng.
Đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh chủ trì tại điểm cầu Lâm Đồng.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực; Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực.

Chủ trì tại điềm cầu Lâm Đồng có đồng chí Trần Đình Văn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Ngọc Hiệp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Yên – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng; Nguyễn Trọng Ánh Đông – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng; Đặng Đức Hiệp – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, Bùi Thắng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan tư pháp, nội chính...

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện và gay gắt hơn. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Tỉnh ủy, Thành ủy, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; ngành Nội chính Đảng và các Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần đẩy mạnh Phòng chống tham nhũng tiêu cực (PCTNTC), giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Nổi bật là công tác tham mưu, đề xuất thực hiện các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính và PCTNTC tiếp tục được quan tâm; đôn đốc, kiểm tra, giám sát về lĩnh vực nội chính có nhiều đổi mới, chất lượng; các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch thi đua chuyên đề “Phát hiện, tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninhh trật tự trên địa bàn”. Giai đoạn 2021 – 2023, các Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Thành uỷ đã phát hiện, tham mưu cấp uỷ chỉ đạo, xử lý 580 vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự; 780 vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng.

Năm 2023, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan tố tụng, tập trung tham mưu, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, tiêu cực;về công tác giám định, định giá tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng… tham mưu sâu sát, cụ thể và quyết liệt hơn trong tham mưu đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo nhiều vụ án lớn, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, vừa đảm bảo nghiêm minh, vừa đảm bảo tính nhân văn đúng theo quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được dư luận đồng tình rất cao. Nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty Việt Á, Đăng kiểm, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Tập đoàn FLC…

Năm 2023, các cơ quan chức năng trong cả nước đã chuyển cơ quan điều tra các cấp xem xét, xử lý hơn 500 vụ việc. Các Ban Nội chính các Tỉnh uỷ, Thành uỷ đã tham mưu đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giải quyết.

Tại hội nghị, đại diện các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, đơn vị đã phát biểu tham luận, thảo luận về kết quả đạt được về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2023, những khó khăn, hạn chế và giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Năm sau phải tốt hơn năm trước”, Ban Nội chính Trung ương xác định tiếp tục làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về Nội chính, PCTNTC. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Trọng tâm là Nghị quyết số 27 – NQ/TW của BCH Trung ươnhg Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn mới; nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, kiểm toán, truy tố, xét xử, thi hành án… tham mưu chỉ đạo khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, lĩnh vực đăng kiểm, các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. 

Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà ngành Nội chính của Đảng, PCTNTC đạt được trong năm 2023. Nổi bật là từ Trung ương đến địa phương đã nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTNTC,  qua đó tạo chuyển biến rõ nét về công tác PCTNTC của Đảng ở Trung ương và các địa phương,  góp phần khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Trung ương đã ban hành 3 quy định về “kiểm soát quyền lực” trong cơ quan truy tố, xét xử, thanh tra, kiểm tra; kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực trong công tác PCTNTC,  trong quản lý tài sản công… Qua đó, góp phần hoàn thiện nguyên tắc, thể chế của Nhà nước pháp quyền XHCN, để các quy định của Đảng đi vào cuộc sống.

Đồng chí đề nghị ngành Nội chính của Đảng tiếp tục khắc phục hạn chế, tồn tại trong năm 2023 như một số nơi nhiệm vụ PCTNTC vẫn chưa đạt yêu cầu, chưa quyết liệt, chưa quyết tâm cao, còn dè dặt, e ngại, bao che…một số địa bàn còn để xảy ra những vụ án lớn, nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai chỉ đạo trong năm 2024, là năm đặc biệt quan trọng, chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, 2 năm còn lại phải tiếp tục tăng tốc, tạo nền tảng vững chắc cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Yêu cầu đối với công tác đấu tranh PCTNTC là một trong nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá với phương châm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, chủ động phát hiện phòng ngừa kịp thời;  xử lý đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tập trung đẩy mạnh phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực đã chuyển biến theo hướng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ tính phòng ngừa “từ sớm, từ xa”. Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phải tự soi, tự sửa, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, phối hợp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm tiếp tục củng cố, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 181
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761415
  •  Đang online: 89
  •  Trong tuần: 26.516
  •  Trong tháng: 60.366
  •  Trong năm: 462.456