Một trong những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là xuyên tạc, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mác-Lênin. Xem thêm
Thời gian gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam bị cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự, không chỉ làm “nóng” dư luận trong nước mà trên một số trang mạng hải ngoại, một số tổ chức cá nhân đã cố tình đánh tráo bản chất các vụ án hình sự thành những vấn đề chính trị nhằm đả kích, chống phá Nhà nước Việt Nam. Xem thêm
Thanh niên là lực lượng hùng hậu, một bộ phận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc ở mọi giai đoạn lịch sử; đây cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch lợi dụng trong Chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng và Nhà nước ta. Ngăn chặn thủ đoạn kích động, lôi kéo thanh niên vào các hoạt động chống phá của kẻ thù là nhiệm vụ bức xúc, quan trọng đặt ra hiện nay. Xem thêm
Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong đường lối cách mạng Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững chế độ chính trị hiện nay. Trong đó, văn nghệ sĩ (VNS) có vai trò quan trọng và đóng góp to lớn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Xem thêm
Kể từ khi ra đời và trong suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN)luôn luôn kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta; dưới sự lãnh đạo của Đảng, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay”. Chính vì những thành quả lớn lao vẻ vang ấy đã làm cho các thế lực thù địch, phản động điên cuồng chống phá, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCSVN, bằng hình thức “ nhai lại” điệp khúc “Muốn đất nước hùng cường phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp”. Xem thêm
Vừa thấy tiếng xe máy của tôi về đến cổng, ông chú hàng xóm đã chạy ra chặn lại nhờ vả: “Cháu chơi thân với con trai chú, nhờ cháu khuyên em gỡ ngay mấy cái bài viết xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên Facebook xuống cho chú với”. Xem thêm
Đảng càng văn minh, nhân văn, càng phải lấy văn hóa làm nền tảng. Khi nói văn hóa làm nền tảng cho công việc xây dựng Đảng tức là chủ yếu nói đến văn hóa trong chính trị, trong nhân cách của cán bộ, đảng viên. Xem thêm
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, trong đó có lĩnh vực kinh tế. Vậy mà gần đây lại xuất hiện quan điểm cho rằng “Đảng không nên lãnh đạo kinh tế”. Xem thêm
Hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một trong những truyền thống nhân văn, thể hiện ý nghĩa về sự đoàn kết và không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Thời gian qua, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân tộc, Đảng và Nhà nước đã triển khai, áp dụng một cách khoa học, hiệu quả giá trị này; xem đây là một trong những yếu tố cấu thành khối đại đoàn kết dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, với cái nhìn hạn hẹp, định kiến cùng những âm mưu phá hoại, các thế lực chống đối và thù địch vẫn thường xuyên tạc, phủ nhận chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng và Nhà nước ta. Xem thêm
 Trong những năm gần đây, chiêu trò bóp méo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là những “trò bẩn” mà các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thù địch thường xuyên sử dụng để chống phá Việt Nam, nhất là sau các hội nghị của Đảng hoặc sau khi Đảng ta ban hành nghị quyết, quy định mới. Xem thêm
Trang 4/7Đầu tiên   Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316618
  • Đang online: 50
  • Trong tuần: 10.095
  • Trong tháng: 53.697
  • Trong năm: 634.659