Văn bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Số 172 -HD/BTGTU
26/03/2024
Nguyễn Thị Mỵ
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Chương trình hành động số 77-CTr/TU, ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW “về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”
Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
Số 170-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Số 167-HD/BTGTU 25/01/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2024
Số 166-HD/BTGTU 24/01/2024 Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024
Số 165-HD/BTGTU 15/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2024
Số 164-HD/BTGTU 12/01/2024 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2024
Số 163 -HD/BTGTU 11/01/2024 Công tác khoa giáo năm 2024
Số 162-HD/BTGTU 10/01/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024
Số 161 - HD/BTGTU 05/01/2024 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây xựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761580
  •  Đang online: 100
  •  Trong tuần: 26.681
  •  Trong tháng: 60.531
  •  Trong năm: 462.621