Số 35 -KH/TU
08/03/2022
Trần Đình Văn
Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 32 - KH/TU 25/02/2022 Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
Số 33 - KH/TU 25/02/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
Số 31 - KH/TU 24/02/2022 Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy”
Số 26 - KH/BTGTU 15/02/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022
Số 29 - KH/TU 14/02/2022 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Số 24 - KH/BTGTU 17/01/2022 Kế hoạch tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị năm 2022
Số 23 - KH/BTGTU 11/01/2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021
th 25/05/2021 THÔNG BÁO GIẢI THƯỞNG TOÀN QUỐC VỀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI LẦN THỨ VII
Số 24-KH/HVCTQG 19/05/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học " Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới"
Số 10 -KH/TU 19/05/2021 KẾ HOẠCH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001042576
  • Đang online: 60
  • Trong tuần: 60
  • Trong tháng: 24.142
  • Trong năm: 360.617