Số 10 -KH/TU
19/05/2021
Trần Đình Văn
KẾ HOẠCH Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316585
  • Đang online: 55
  • Trong tuần: 10.062
  • Trong tháng: 53.664
  • Trong năm: 634.626