Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ In trang
29/01/2024 08:50 SA

Sáng 26/1, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 17 nhằm tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 – 2025).

Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị với sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (khóa VIII).

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tham gia ý kiến tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối tham gia ý kiến tại hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã bám sát mục đích yêu cầu, nội dung Chỉ thị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn từng nội dung cụ thể làm cơ sở cho các tổ chức cơ sở đảng thực hiện thống nhất, bảo đảm nguyên tắc. Cấp uỷ các TCCS đảng đã tổ chức quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng kế hoạch đại hội ở cấp mình, phân công cấp uỷ viên chuẩn bị nội dung, nhân sự đại hội, công tác tuyên truyền và cơ sở vật chất phục vụ đại hội chu đáo, thuận lợi, tiết kiệm.

Đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tham gia ý kiến tại hội nghị.
Đồng chí Lương Văn Mừng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối tham gia ý kiến tại hội nghị.

Công tác chuẩn bị đại hội được Đảng ủy Khối và các TCCS đảng chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc từ công tác nhân sự, nội dung, cơ sở vật chất và tuyên truyền… đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Đại hội diễn ra trang nghiêm, các đảng viên, đại biểu dự đại hội có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, thể hiện vai trò trách nhiệm của đảng viên dự đại hội. Công tác bầu cử cấp uỷ và đại biểu dự Đại hội cấp trên thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng; bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cơ bản đảm bảo đúng định hướng, chất lượng cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga Oanh - Trưởng Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Khối thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đồng chí Nguyễn Thị Nga Oanh - Trưởng Ban Xây dựng tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Khối thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Dự thảo nghị quyết đại hội có chất lượng, được thảo luận, góp ý, đoàn thư ký đại hội tổng hợp đầy đủ, phản ánh được nội dung kết quả đại hội và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, được 100% đảng viên dự đại hội biểu quyết thông qua. Việc tổng hợp góp ý kiến dự thảo văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện đúng hướng dẫn, có chất lượng tốt…

Thực hiện công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Khối đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, lựa chọn các vấn đề trọng tâm để ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Trong đó, chú trọng việc đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất về nhận thức tư tưởng, đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong khối. Đồng thời quyết liệt trong chỉ đạo việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình..., vai trò hạt nhân của cấp ủy, tổ chức đảng được thể hiện rõ nét.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai cụ thể, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ khối. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của các đoàn thể trong khối với các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, gắn với các chương trình trọng tâm của tỉnh…

Kết quả thi hành Điều lệ Đảng từ năm 2011 đến nay đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng, giữ vững đoàn kết nội bộ và thực hiện dân chủ, kỷ luật, kỷ cương, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. 

Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị để công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu; đồng thời khẳng định các ý kiến góp ý sẽ được tiếp thu, tổng hợp, nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, đảm bảo sự thống nhất, đầy đủ, phù hợp với Điều lệ Đảng, văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các quy định, kết luận của Trung ương đã ban hành. Qua đây, góp phần phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 106
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002561457
  •  Đang online: 111
  •  Trong tuần: 25.755
  •  Trong tháng: 9.485
  •  Trong năm: 262.498