Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại In trang
03/05/2024 04:54 CH

Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào sáng 3/5 nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo với sự chủ trì của các đồng chí: Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Trung Hiếu – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Kim Quang – Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Các đồng chí chủ trì hội thảo.
Các đồng chí chủ trì hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể; Học viện lục quân, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; các nhà khoa học đến từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu đề dẫn hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh nhấn mạnh: Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Chiến thắng Điện Biên Phủ như là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử”. Đây mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh cách mạng chống xâm lược, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Thông qua Hội thảo nhằm tuyên truyền ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thời, khẳng định và làm sáng tỏ về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh Nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Phần giới thiệu cuốn sách “Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài” do Thư viện tỉnh Lâm Đồng trình bày.
Phần giới thiệu cuốn sách “Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài” do Thư viện tỉnh Lâm Đồng trình bày.

Mở đầu Hội thảo, các đại biểu đã được nghe phần giới thiệu cuốn sách “Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài” do Thư viện tỉnh Lâm Đồng trình bày. Nội dung này cũng là phần thi đoạt giải nhì toàn quốc tại cuộc thi “Liên hoan tuyên truyền văn hóa đọc và giới thiệu sách” tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào cuối tháng 4 vừa qua.

PGS. TS Phạm Hồng Phi – Trường Đại học Yersin Đà Lạt tham luận về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bài học về phương pháp phân tích và giải quyết mâu thuẫn tài tình của Đảng ta.
PGS. TS Phạm Hồng Phi – Trường Đại học Yersin Đà Lạt tham luận về Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Bài học về phương pháp phân tích và giải quyết mâu thuẫn tài tình của Đảng ta.

Ths. Trương Thị Thu Thảo – Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tham luận về “Những kì tích trên mặt trận hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ”.
Ths. Trương Thị Thu Thảo – Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tham luận về “Những kì tích trên mặt trận hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ”.

Đại tá, PGS. TS Nguyễn Đình Chung – Học viện lục quân tham luận về “Vận dụng nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Đại tá, PGS. TS Nguyễn Đình Chung – Học viện lục quân tham luận về “Vận dụng nghệ thuật quân sự trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

ThS. Nguyễn Thị Hồng – Trường Đại học Đà Lạt tham luận “Chiến thắng Điện Biên Phủ, ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên hiện nay”.
ThS. Nguyễn Thị Hồng – Trường Đại học Đà Lạt tham luận “Chiến thắng Điện Biên Phủ, ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên hiện nay”.

Đồng chí Kiều Thị Ninh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tham luận “Nhận diện, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”.
Đồng chí Kiều Thị Ninh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tham luận “Nhận diện, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”.

Đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng tham luận “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến thắng Điện Biên Phủ, ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiện nay”.
Đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng tham luận “Chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến thắng Điện Biên Phủ, ý nghĩa đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng hiện nay”.

Đồng chí Lê Thị Hồng Phúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt tham luận “Đóng góp của quân và dân Đà Lạt trong cuộc kháng chiến chống Pháp”.
Đồng chí Lê Thị Hồng Phúc – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt tham luận “Đóng góp của quân và dân Đà Lạt trong cuộc kháng chiến chống Pháp”.

ThS. Dương Ánh Đào – Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tham luận “Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay”.
ThS. Dương Ánh Đào – Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tham luận “Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có những tham luận cũng như thảo luận làm rõ hơn, sâu sắc ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trong đó tập trung vào 3 nội dung chính: đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và sự chỉ đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp… trong chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đó khẳng định sức mạnh của đường lối chiến tranh Nhân dân trong thực tiễn; Điện Biên Phủ chính là nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, cội nguồn của chiến tranh nhân dân Việt Nam; khẳng định ý nghĩa giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ với dân tộc Việt Nam, sức mạnh dân tộc và giá trị thời đại, là nguồn cổ cũ cho Nhân dân ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Các đại biểu tìm hiểu các cuốn sách về chiến dịch Điện Biên Phủ.
Các đại biểu tìm hiểu các cuốn sách về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Nhiều tham luận, bài viết đã đề xuất cần nhận diện và đưa ra những giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng to lớn mà Nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 94 năm qua.

Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các bài viết cũng như tham luận tại hội thảo. Với nhiều nội dung phong phú, mang lại lượng kiến thức, tri thức và thông tin lớn, hơn 40 bài viết trong kỷ yếu và 9 tham luận tại hội thảo cũng như bài giới thiệu sách đã thể hiện các kết quả nổi bật của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Các tham luận đã thể hiện sâu sắc ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, tập trung làm rõ bối cảnh lịch sử của chiến dịch Điện Biên Phủ; sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của quân và dân Việt Nam…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm S khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; đồng thời đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục tiếp thu các nội dung tham luận và các ý kiến trao đổi tại hội thảo để thiết lập giá trị thông tin bổ ích góp phần vào tư liệu giảng dạy của nhà trường trong thời gian tới…

 

(LĐ online)

Lượt xem: 181
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003131010
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 9.863
  •  Trong tháng: 84.628
  •  Trong năm: 832.051