Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh In trang
31/08/2023 08:54 SA

Ngày 30/8, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ23.03.

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho các học viên.
PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao chứng chỉ cho các học viên.

Tham dự có PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực, Trưởng Ban Chủ nhiệm Đề án 587, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Sau hơn 4 tháng học tập, 57 học viên là cán bộ, giảng viên của Trường Chính trị các tỉnh Lâm Đồng,  Ninh Thuận, Khánh Hòa và Bình Thuận đã hoàn thành nội dung chương trình khóa học và được cấp chứng chỉ. Trong đó, có 45 học viên đạt điểm giỏi, 7 học viên đạt điểm khá. Trong quá trình học tập, các học viên đã phát huy tốt những kiến thức, kỹ năng được trang bị qua lớp Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào từng nhiệm vụ cụ thể như 100% học viên tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức…

PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao chứng chỉ cho các học viên.
PGS. TS Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao chứng chỉ cho các học viên.

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp những nội dung cơ bản trong các tác phẩm kinh điển tiêu biểu của C. Mác, Ph. Ăngghen, V. Lênin và Hồ Chí Minh. Thông qua khóa Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị nâng cao năng lực nhận thức, tiếp tục khẳng định những giá trị cơ bản, bền vững về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vận dụng và phát triển sáng tạo những tri thức lý luận thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, lan tỏa những giá trị tích cực đối với học viên và đồng nghiệp. Bên cạnh đó giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên trường chính trị các tỉnh nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng những kiến thức được trang bị trong công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao chứng chỉ cho các học viên.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng trao chứng chỉ cho các học viên.

Lớp Bồi dưỡng Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019 – 2030”; đồng thời tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và chuẩn hóa các điều kiện về công tác cán bộ theo quy định hiện hành.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 296
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761837
  •  Đang online: 98
  •  Trong tuần: 26.938
  •  Trong tháng: 60.788
  •  Trong năm: 462.878