Bảo Lâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác In trang
15/04/2024 09:48 SA

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 tại Bảo Lâm đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, lẫn hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Diện mạo Bảo Lâm ngày một khởi sắc.
Diện mạo Bảo Lâm ngày một khởi sắc.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm, tính đến ngày 13/3/2024, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ huyện Bảo Lâm đã tổ chức được 33 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 cho 2.540 lượt cán bộ, đảng viên. Trước đó, năm 2023, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ huyện Bảo Lâm cũng đã tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 3.418 lượt cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở những nội dung được học, các cán bộ, đảng viên tự liên hệ thực tiễn, soi rọi bản thân, rồi đăng ký việc học tập và làm theo Bác sát với chức năng, nhiệm vụ, phần việc của mình. Qua thực hiện đã xuất hiện nhiều cách làm sáng tạo, những mô hình hay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch.

Nhiều năm qua, các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Bảo Lâm luôn coi việc học tập và làm theo Bác là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm nhấn mạnh: “... về trách nhiệm nêu gương, trước hết là các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải có trách nhiệm tự giác, đi đầu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải khẳng định được vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu trong việc học và làm theo Bác, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao phó”. Để Chỉ thị 05 tiếp tục lan tỏa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Bảo Lâm, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đã bổ sung hoàn thiện thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, với phương châm “sát chức năng nhiệm vụ, ngắn gọn dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm còn tham mưu, xây dựng kế hoạch kiểm tra, phối hợp với các ban liên quan thực hiện việc kiểm tra nội dung học tập và làm theo Bác tại một số đơn vị, địa phương. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lâm, qua kiểm tra, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại những nơi kiểm tra đã được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy, cán bộ, đảng viên đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, từng bước cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác vào công việc hàng ngày. Năm 2023, Bảo Lâm có 16 tập thể, 31 cá nhân được cấp huyện khen thưởng và 2 cá nhân, 1 tập thể được cấp tỉnh biểu dương về học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, tới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp tích cực tuyên truyền, phổ biến chuyên đề năm 2024; đồng thời tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề 2024 nghiêm túc, hiệu quả, cũng như đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kịp thời khen thưởng những gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 120
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003130652
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 9.505
  •  Trong tháng: 84.270
  •  Trong năm: 831.693