Nhập câu hỏi
Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI? 30/12/2020
Trả lời: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Đà Lạt. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của mỗi ...
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002561877
  •  Đang online: 138
  •  Trong tuần: 26.175
  •  Trong tháng: 9.905
  •  Trong năm: 262.918