Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI? 30/12/2020 Trả lời:
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Đà Lạt. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2020-2025, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ được Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Đại hội được tiến hành trong bối cảnh đất nước trải qua chặng đường gần 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử và đang có những bước đi vững chắc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Kết quả Đại hội là sự kết tinh của trí tuệ, dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao; thể hiện ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết, gắn bó chặt chẽ của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng; sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước để tiếp bước trên chặng đường mới… Từ đó khích lệ, động viên và tạo ra khí thế mới, động lực mới cho thời kỳ phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và trở thành tỉnh khá của cả nước.
Trả lời Hiện tại chưa có câu trả lời cho câu hỏi này.
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001042432
  • Đang online: 30
  • Trong tuần: 30
  • Trong tháng: 23.998
  • Trong năm: 360.473