Số 146-HD/BTGTU
30/08/2023
Nguyễn Thị Mỵ
Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 145-HD/BTGTU 29/08/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 9 năm 2023
Số 144 - HD/BTGTU 01/08/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2023
Số 143-HD/BTGTU 24/07/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Số 142-HD/BTGTU 06/07/2023 Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Số 140-HD/BTGTU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên tuyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 58-CTr/TU, ngày 7/6/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”
Số 141-HD/BTGTU 30/06/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2023
Số 139-HD/BTGTU 21/06/2023 Bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên
Số 138-HD/BTGTU 14/06/2023 Hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng
Số 137-HD/BTGTU 02/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
Số 136-HD/BTGTU 01/06/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2023
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003130838
  •  Đang online: 68
  •  Trong tuần: 9.691
  •  Trong tháng: 84.456
  •  Trong năm: 831.879