Văn bản Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Số 167-HD/BTGTU
25/01/2024
Nguyễn Thị Mỵ
Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 02 năm 2024
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
Số 166-HD/BTGTU 24/01/2024 Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024
Số 165-HD/BTGTU 15/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị năm 2024
Số 164-HD/BTGTU 12/01/2024 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2024
Số 163 -HD/BTGTU 11/01/2024 Công tác khoa giáo năm 2024
Số 162-HD/BTGTU 10/01/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024
Số 161 - HD/BTGTU 05/01/2024 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây xựng Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”
Số 160-HD/BTGTU 02/01/2024 Hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Đợt I năm 2024
Số 159 -HD/BTGTU 29/12/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Số 158-HD/BTGTU 28/12/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 01 năm 2024
Số 157 -HD/BTGTU 21/12/2023 Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002561125
  •  Đang online: 90
  •  Trong tuần: 25.423
  •  Trong tháng: 9.153
  •  Trong năm: 262.166