Phải làm gì để có cán bộ tốt cho tỉnh Lâm Đồng phát triển? In trang
31/05/2024 05:05 CH

Đây là câu hỏi mở được đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đặt ra, cũng là chủ đề buổi gặp mặt giữa đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy với các đồng chí cấp Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trưởng các ban Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; cùng hơn 270 đại biểu là cấp Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt.

• CÒN NHIỀU BẤT CẬP, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Đây là lần tiên Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức gặp mặt giữa người đứng đầu Tỉnh ủy với các đồng chí cấp Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh.

Chia sẻ lý do của buổi gặp mặt, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học khẳng định: Các đồng chí cấp Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh có vị trí, vai trò là mắt xích quan trọng trong bộ máy của các cơ quan, đơn vị, là bộ phận tham mưu cho lãnh đạo. Đây cũng là thế hệ kế cận để đảm nhận các vị trí quan trọng cao hơn trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu.
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu làm rõ thêm các ý kiến của đại biểu.

Hiện nay, bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác cán bộ của tỉnh Lâm Đồng đang có những bất cập, tồn tại từ khâu phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đến bổ nhiệm. Chính vì vậy mà đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cơ sở đang có sự hẫng hụt. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng đang cần rất nhiều cán bộ tốt để đưa tỉnh nhà vượt qua những khó khăn, thử thách hiện tại và thực hiện mục tiêu đưa Lâm Đồng phát triển.

Do đó, buổi gặp mặt là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe ý kiến của các đại biểu về những nhìn nhận, đánh giá trong công tác cán bộ tại cơ sở, cơ quan, địa phương, đơn vị; cũng như những đề xuất, kiến nghị trong công tác bố trí, sắp xếp vị trí công tác. Từ đó giúp lãnh đạo tỉnh nhận diện rõ hơn những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ.

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu đưa ra.
Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm một số vấn đề được các đại biểu đưa ra.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã bày tỏ niềm vui mừng, trân trọng khi lãnh đạo tỉnh tổ chức buổi gặp mặt để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, đề xuất của các đồng chí cấp Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh.

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.

Với tinh thần thẳng thắn, thoải mái, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm, 16 ý kiến được các đại biểu đưa ra tại buổi gặp mặt đã thẳng thắn chỉ ra các vấn đề đang tồn tại trong công tác cán bộ. Cụ thể như: Việc tổ chức, thực thi các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ hiện nay chưa được thực hiện nghiêm túc; chưa có cơ chế cụ thể để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, năng động, sáng tạo; việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chưa đảm bảo chất lượng; công tác đánh giá, nhận xét cán bộ, công chức còn cả nể, dĩ hòa vi quý; mức hỗ trợ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh chưa thỏa đáng, phù hợp.

Bên cạnh đó, việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng người có đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn cao còn chưa được thực hiện kịp thời; vẫn còn tình trạng chạy chức chạy quyền, tiêu cực trong công tác cán bộ...

Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Các ý kiến cũng đề xuất cần có cơ chế trọng dụng nhân tài, tạo cơ hội cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số được phát huy năng lực; đảm bảo chế độ cho cán bộ, công chức, đặc biệt là trong các ngành đặc thù như Y tế, Lâm nghiệp hiện đang gặp khó khăn về nhân lực. Tổ chức thi tuyển để chọn nhân tài, cán bộ tốt, đảm bảo yếu tố khách quan, công bằng.

Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện, khách quan, từ đó có bố trí phù hợp, phát huy cao nhất năng lực, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ. Kịp thời kiểm điểm, phê bình, bố trí vị trí khác đối với các cán bộ không có trách nhiệm, không có năng lực; khen thưởng kịp thời, có hướng đề bạt bổ nhiệm đối với cán bộ, công chức, người lao động dám nghĩ, dám làm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Công tác cán bộ phải chuẩn bị từ sớm. Bản thân mỗi cán bộ phải có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Ngoài đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, cần quan tâm tái đào tạo mang tính chất thực tế, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đang đòi hỏi. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị...

Đồng chí Lê Thị Thắm - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Đồng chí Lê Thị Thắm - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

• ĐỂ VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, PHẢI BẮT ĐẦU TỪ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhận xét, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ thời gian qua trên địa bàn. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến được các đại biểu đưa ra khẳng định sẽ nghiên cứu các ý kiến, đề xuất để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt hơn công tác cán bộ trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nêu ký kiến đề xuất phát huy việc thi tuyển vào vị trí cán bộ chủ chốt của các Sở .
Đồng chí Trần Thị Mỹ Linh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp nêu ký kiến đề xuất phát huy việc thi tuyển vào vị trí cán bộ chủ chốt của các Sở .

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Lâm Đồng hiện nay đang đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, áp lực. Trong đó có khó khăn về công tác cán bộ, khi đang khuyết nhiều vị trí trong lãnh đạo UBND, Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo cấp huyện. Bên cạnh đó là những khó khăn trong điều hành, quản lý phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Huỳnh Quang Lộc - Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh ý kiến về việc tổ chức, thực thi các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ hiện nay.
Đồng chí Huỳnh Quang Lộc - Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh ý kiến về việc tổ chức, thực thi các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ hiện nay.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Có nhiều việc cần phải làm để giải quyết những khó khăn, thách thức đang đặt ra, trong đó phải bắt đầu từ công tác cán bộ. Vấn đề quan trọng nhất lúc này là phải kiện toàn đội ngũ cán bộ. Mong muốn của lãnh đạo tỉnh, của Thường trực Tỉnh ủy là làm sao có nhiều cán bộ tốt để xem xét, đưa vào các vị trí hiện nay đang khuyết, theo tinh thần chọn đúng người, giao đúng việc.

Đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu ý kiến tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Trân trọng ghi nhận những ý kiến của các đại biểu đưa ra tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thái Học cũng trao đổi, làm rõ hơn các vấn đề mà các đại biểu đã đề cập. Trong đó nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể như: Cần chú trọng khâu tổ chức thực hiện trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nắm được cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo vì cái chung để khuyến khích, động viên, đề bạt, sử dụng. Cam kết không để cán bộ năng động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, sáng tạo vì cái chung bị trù dập, xử lý.

Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham gia buổi gặp mặt.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có chế độ thi tuyển công khai, minh bạch để có cán bộ đúng, cán bộ tốt. Đồng thời, phải hạn chế thấp nhất tiêu cực trong công tác cán bộ; phát huy vai trò của người đứng đầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tiêu cực trong công tác cán bộ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Về công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, phải đánh giá đúng, thực chất, không chạy theo thành tích. Quyết tâm năm 2024 phải đánh giá thực chất chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đối với đội ngũ cán bộ, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải tự rèn luyện, phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ lẫn phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị. Đặc biệt, chú trọng thực hiện phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần thánh” trong Chỉ thị 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Các đại biểu gởi gắm nhiều nội dung vào phiếu khảo sát ý kiến.
Các đại biểu gởi gắm nhiều nội dung vào phiếu khảo sát ý kiến.

Đối với công tác cán bộ, bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của mỗi cá nhân,  lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị cũng cần phát huy vai trò quan trọng trong việc sớm phát hiện, quan tâm, đào tạo, và giao nhiệm vụ để có nguồn cán bộ trẻ, cán bộ tốt. Đề cập đến việc đảm bảo chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, đồng chí Nguyễn Thái Học cũng nhấn mạnh lãnh đạo cần có sự quan tâm, chia sẻ, động viên kịp thời đối với cán bộ tốt. Điều này sẽ là động lực tinh thần to lớn để cán bộ tốt yên tâm làm việc, cống hiến.

Cũng tại buổi gặp mặt, lần đầu tiên, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy tiến hành lấy ý kiến khảo sát của các đồng chí cấp Phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và tương đương; Trưởng phòng và tương đương của các cơ quan cấp tỉnh theo hình thức phiếu kín.

Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Các ý kiến được nêu lên trong buổi gặp mặt cùng nội dung của hơn 270 phiếu khảo sát ý kiến sẽ là nguồn thông tin vô cùng quý báu và có giá trị đối với công tác cán bộ hiện nay của tỉnh Lâm Đồng.

 

 

(LĐ online)

Lượt xem: 80
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003130844
  •  Đang online: 61
  •  Trong tuần: 9.697
  •  Trong tháng: 84.462
  •  Trong năm: 831.885