Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và 10 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ In trang
30/05/2024 05:17 CH

Sáng 30/5, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Duy Thìn - Phó Vụ trưởng Vụ 3 Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư Huyện ủy Lạc Dương, Đạ Tẻh; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Trường Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân; đại diện lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hai nội dung tổng kết tại hội nghị là những vấn đề đặc biệt quan trọng nhằm đánh giá lại công tác triển khai, quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng  và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhìn nhận, rà soát tồn tại, làm rõ nguyên nhân một số hạn chế trong triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử trong Đảng và các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó rút ra kinh nghiệm để khắc phục, chấn chỉnh nhằm tiếp tục bổ sung vào kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả hai nội dung này trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Với những nội dung quan trọng này, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đặc biệt trao đổi về những vấn đề địa phương, cử tri, Nhân dân quan tâm, gắn với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, địa phương và những quy định hiện hành.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông báo cáo Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông báo cáo Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW.

Thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm túc công tác triển khai, quán triệt. Quá trình tổ chức thực hiện bảo đảm chặt chẽ, các bước, khâu tiến hành bầu cử thực hiện tốt theo đúng quy định. Trong bầu cử, các cấp ủy, tổ chức đảng, đại biểu, đảng viên luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc theo quy chế đề ra; không phát hiện trường hợp vi phạm Quy chế bầu cử phải xử lý kỷ luật; từng cấp ủy viên, đảng viên và đại biểu tham gia đại hội đã thực sự gương mẫu trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ khi tham gia đề cử và bầu cử; không vi phạm các nguyên tắc về ứng cử, đề cử; không có cấp ủy viên vi phạm Điều 13, Quy chế bầu cử trong Đảng.

Bí thư Huyện ủy Đam Rông Nguyễn Văn Lộc thảo luận về khó khăn, vướng mắc các trình tự, thủ tục bầu cử trong quá trình tổ chức đại hội.
Bí thư Huyện ủy Đam Rông Nguyễn Văn Lộc thảo luận về khó khăn, vướng mắc các trình tự, thủ tục bầu cử trong quá trình tổ chức đại hội.

Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, 10 năm qua, Tỉnh ủy và các cấp ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác rà soát, thẩm tra, kết luận về chính trị của cán bộ, đảng viên đáp ứngyêu cầu công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội  ngũ cán bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thanh Hải trao đổi về thực trạng và giải pháp thực hiện công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thanh Hải trao đổi về thực trạng và giải pháp thực hiện công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Trong đó tập trung vào những nội dung như: khó khăn, vướng mắc trong triển khai các trình tự, thủ tục bầu cử trong quá trình tổ chức đại hội; thực trạng và giải pháp thực hiện công tác rà soát, thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên; công tác quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn quy chế bầu cử trong đảng; công tác nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh; đổi mới, nâng cao công tác kiểm tra giám sát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình hiện nay… Qua đó có những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Quy chế bầu cử trong Đảng cũng như tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng trao đổi về công tác quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn quy chế bầu cử trong Đảng.
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Tôn Thiện Đồng trao đổi về công tác quán triệt các nghị quyết, hướng dẫn quy chế bầu cử trong Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học ghi nhận công tác phối hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu chu đáo, nghiêm túc; nội dung phát biểu của các biểu tại hội nghị đúng trọng tâm, làm rõ hơn những vấn đề từ thực tiễn triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định của Trung ương. Qua đó góp phần nhận thức sâu sắc và tạo chuyển biến với những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện rõ hơn những khó khăn, vướng mắc để có những kiến nghị, đề xuất Trung ương xem xét, sửa đổi một số quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đặng Đức Hiệp trao đổi về vai trò, trách nhiệm của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đặng Đức Hiệp trao đổi về vai trò, trách nhiệm của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện các tài liệu, các ý kiến phát biểu tại hội nghị để tổng hợp báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương những đề xuất, kiến nghị, những bổ sung, sửa đổi mang tính thuyết phục, phù hợp với thực tiễn.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trương Minh Đương trao đổi về công tác nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Trương Minh Đương trao đổi về công tác nắm tình hình, bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh.

Đối với Quy chế bầu cử trong Đảng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, qua 10 năm triển khai thực hiện có thể khẳng định Quy chế đã mang lại kết quả, hiệu quả tích cực. Công tác bầu cử trong Đảng từng bước đi vào nền nếp, thể hiện tính dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần lựa chọn được những cán bộ ưu tú để bầu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên qua quá trình trao đổi, thảo luận tại hội nghị thì vẫn có những tồn tại, hạn chế, bất cập mà các cơ quan Trung ương cần nghiên cứu để có những bổ sung, điều chỉnh. Trong đó, công tác quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng có lúc, có nơi chưa đúng, chưa tốt nên nhận thức của cán bộ, đảng viên còn hạn chế, có những hành vi vi phạm; quy trình bầu cử từ công tác chuẩn bị đến quá trình tiến hành đôi khi còn mang tính hình thức nên kết quả bầu cử đúng nhưng chọn người không đúng; trên thực tế vẫn có sự tác động, vận động, chi phối đến kết quả bầu cử trong Đảng, lợi dụng cơ chế bầu cử để hợp thức hóa vấn đề nhân sự… Vì vậy “phải làm sao để tạo sự vô tư trong sáng trong Quy chế bầu cử trong Đảng, từ thực tiễn đặt ra những vấn đề gì để tổng kết, có những cơ chế nhằm khắc phục hạn chế, bất cập, thiếu sót…”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc trao đổi về công tác thẩm tra, xác minh nhân sự .
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc trao đổi về công tác thẩm tra, xác minh nhân sự .

Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Thời gian qua công tác này rất được quan tâm chú trọng và ngày càng chặt chẽ, Trung ương đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác triển khai đối với một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa được chú trọng; cán bộ chuyên trách bảo vệ chính trị nội bộ chưa được quan tâm bồi dưỡng, còn thiếu và yếu; nhiều vấn đề liên quan đến công tác chính trị nội bộ diễn ra nhanh, phức tạp, không nhận biết được hoặc nhận biết được nhưng không có cách xử lý; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn chưa được quan tâm, chú trọng… Do đó, cần phải có những nhìn nhận, đánh giá cụ thể, đặt ra những yêu cầu mới trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay.

Qua đó Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới cần quan tâm chú trọng, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Khi quán triệt thì phải làm và làm theo đúng tinh thần, đúng bản chất của các quy định. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý khi có vi phạm. Đặc biệt các cấp ủy cần quan tâm, kiện toàn, củng cố người đứng đầu và đội ngũ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

 

(LĐ online)

Lượt xem: 86
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003130829
  •  Đang online: 73
  •  Trong tuần: 9.682
  •  Trong tháng: 84.447
  •  Trong năm: 831.870