Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 7 In trang
01/04/2024 11:16 SA

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) vừa tổ chức họp phiên thứ 7 để thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Phiên họp do đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì.
Phiên họp do đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo đã đánh giá kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương trong quý I/2024 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; đánh giá kết quả điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; cho ý kiến vào dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo (sau khi có Quyết định bổ nhiệm nhân sự mới); cho ý kiến vào dự thảo Quy định về các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo trong Phiên họp thứ 7.
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo trong Phiên họp thứ 7.

Báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp cho thấy: Trong quý I/2024, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ. Ban Chỉ đạo đã tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Phiên họp thứ 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quý I/2024.
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh báo cáo tình hình phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quý I/2024.

Tăng cường đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh đã tiến hành 50 cuộc thanh tra hành chính, gồm: 38 cuộc theo kế hoạch và 12 cuộc đột xuất và đã ban hành 24 kết luận thanh tra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 2 cuộc giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ người tố cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã triển khai 4 cuộc kiểm tra, giám sát và xem xét thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên. Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo giải quyết 14 vụ án, vụ việc (10 vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao và 4 vụ do Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo).

Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp thứ 7.
Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu tại Phiên họp thứ 7.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận những vấn đề đang đặt ra trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh trong quý I, trên cơ sở đó thống nhất, xác định nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng trong Phiên họp thứ 7.
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng trong Phiên họp thứ 7.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng trong Phiên họp thứ 7.
Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng trong Phiên họp thứ 7.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đánh giá khái quát tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên cả nước nói chung và ở địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo cần có sự nhìn nhận đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng, chi tiết tình hình tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh để có phương án đấu tranh phòng, chống hiệu quả. Ban Chỉ đạo phải thực hiện nghiêm khắc, quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ này với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, bất kể người đó là ai. Đó là trách nhiệm của Ban Chỉ đạo trước Đảng bộ, trước Nhân dân.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo cần nghiên cứu, rà soát lại quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo để đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan và người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm: “phòng” là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, “chống” là nhiệm vụ cấp bách trước mắt. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phải thực hiện tốt nhiệm vụ để đảm bảo đúng là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Các cơ quan chức năng thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Tập trung thực hiện nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các vấn đề, lĩnh vực nóng, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản…

Quang cảnh Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.
Quang cảnh Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo phải nghiêm túc thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình, gìn giữ, nêu gương phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan, các thành viên trong Ban Chỉ đạo để tránh tình trạng “cua cậy càng, cá cậy vây”, mục tiêu cuối cùng là thực hiện hiệu quả nhất nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo xử lý, nhất là các vụ án, vụ việc phức tạp được dư luận xã hội quan tâm, không để tồn đọng kéo dài.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng của người dân.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 58
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761938
  •  Đang online: 98
  •  Trong tuần: 27.039
  •  Trong tháng: 60.889
  •  Trong năm: 462.979