Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bộ CHQS tỉnh In trang
20/03/2024 02:10 CH

Sáng 20/3, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm và làm việc tại Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Ánh Đông -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chỉ huy Trung đoàn Bộ binh 994 và Ban CHQS các huyện, thành phố trong tỉnh đã tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi làm việc.
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi làm việc.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thông báo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã thông tin tới đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy của Bộ CHQS tỉnh. Trong đó nhấn mạnh tới kết quả công tác tổ chức lại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh nhằm thực hiện chủ trương tổ chức lại Quân đội Nhân dân Việt Nam của Đảng theo hướng tinh - gọn - mạnh, đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.
Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo tại buổi làm việc.

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII đề ra. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là việc tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt yêu cầu về cả số lượng và chất lượng; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên. Công tác đảng, công tác chính trị được thực hiện đạt kết quả cao; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ; công tác dân vận được thực hiện hiệu quả góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra...

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính uỷ, Bộ CHQS tỉnh báo cáo về công tác Đảng, công tác chính trị trong Bộ CHQS tỉnh.
Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính uỷ, Bộ CHQS tỉnh báo cáo về công tác Đảng, công tác chính trị trong Bộ CHQS tỉnh.

 Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã báo cáo tới đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy những khó khăn đang đặt ra cho lực lượng vũ trang tỉnh, nhất là về công tác nhân sự sau khi tổ chức sắp xếp lại và những thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ công tác đóng quân cũng như niêm cất vũ khí, trang thiết bị của một số đơn vị, bộ phận. Điểm hạn chế lớn nhất của Bộ CHQS tỉnh hiện nay là còn để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật trong lực lượng. Đồng thời, Đại tá Nguyễn Bình Sơn đã báo cáo tới đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Bộ CHQS tỉnh đang được tập trung triển khai thực hiện.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Đà Lạt báo cáo nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị hiện nay.
Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Đà Lạt báo cáo nhiệm vụ trọng tâm tại đơn vị hiện nay.

Tại buổi làm việc, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy đã đặt câu hỏi cụ thể đối với Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh về những điểm mạnh và điểm yếu của lực lượng vũ trang tỉnh trong thực hiện công tác Đảng – công tác chính trị; đặt câu hỏi với Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Đà Lạt về nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đang tập trung triển khai thực hiện hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Bộ CHQS tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Bộ CHQS tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đánh giá: Điểm mạnh nhất của Bộ CHQS tỉnh là việc tổ chức xây dựng lực lượng tại địa phương bao gồm cả bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên. Bởi vậy việc bám, nắm ở các địa bàn được Bộ CHQS tỉnh thực hiện rất tốt. Tuy nhiên, Bộ CHQS tỉnh cần quan tâm tới các vấn đề về nội bộ để tránh tình trạng mất đoàn kết trong lực lượng.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc .
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc .

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, với trách nhiệm được giao là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí xác định đây là nhà của mình. Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng, xây dựng sự đoàn kết, gắn bó, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhân dân đã giao phó.

Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng với Bộ CHQS tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng với Bộ CHQS tỉnh.

Đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Quân sự tỉnh cần quan tâm, quán triệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới gồm: Phải quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhằm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Chính quyền và bảo vệ sự bình yên trong cuộc sống của người dân.

Quan tâm, chú trọng tới công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Điều này đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên trong lực lượng không được lơ là, phải ý thức thường xuyên việc trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức mẫu mực, tiêu biểu. Các tổ chức Đảng phải quán triệt nghiêm điều này, nếu để cán bộ, đảng viên vi phạm, người đứng đầu tổ chức Đảng phải chịu trách nhiệm trước Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với Bộ CHQS tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thái Học - Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với Bộ CHQS tỉnh.

Đồng thời, luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng phục vụ Nhân dân trong mọi tình huống. Thể hiện đúng vai trò trụ cột và bản lĩnh “bộ đội Cụ Hồ” góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ tỉnh vượt qua những khó khăn, thử thách rất lớn đang đặt ra hiện nay nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu chung: đưa Lâm Đồng tiếp tục phát triển.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 85
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761593
  •  Đang online: 90
  •  Trong tuần: 26.694
  •  Trong tháng: 60.544
  •  Trong năm: 462.634