Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy In trang
11/03/2024 10:26 SA

Sáng 11/3, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Về phía Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban; các đồng chí Phó Ban; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi một số đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi một số đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, năm 2023, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đi trước, mở đường, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức trong việc triển khai công tác của ngành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thông tin kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của đất nước, của tỉnh; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Trung Hiếu báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Trung Hiếu báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Công tác tuyên giáo có nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác lý luận chính trị và lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng; hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, biên soạn “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng (2005 – 2020). Việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc; tham mưu tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tỉnh Lâm Đồng từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mỵ đề xuất nội dung về định hướng công tác tuyên truyền của ngành Tuyên giáo.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Mỵ đề xuất nội dung về định hướng công tác tuyên truyền của ngành Tuyên giáo.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản và thông tin đối ngoại được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu quả. Công tác văn hóa, văn nghệ, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, công tác khoa giáo có nhiều đổi mới, bám sát đời sống xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; công tác phối hợp với các đơn vị liên quan được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả…

Với sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được Trung ương và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng 12 bằng khen.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế như: hoạt động cung cấp thông tin, định hướng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại một số nơi còn thiếu tính chủ động; việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng của một số cấp ủy chưa kịp thời; chưa có nhiều tin, bài đấu tranh phản bác lại những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chống phá Đảng, chế độ trên Internet, mạng xã hội…

Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất, kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc.
Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất, kiến nghị một số nội dung tại buổi làm việc.

Trên cơ sở một số khó khăn, vướng mắc đang tồn tại trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các phòng chuyên môn đã kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy một số vấn đề như: chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu lại việc áp dụng chi trả hỗ trợ nội dung trang thông tin điện tử của Khối Đảng tỉnh Lâm Đồng phù hợp với Nghị định số 18/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; cần có sự định hướng kịp thời để công tác tuyên truyền của ngành Tuyên giáo phát huy hiệu quả, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các thông tin nóng, nhạy cảm; chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ về điều kiện, cơ sở vật chất, cán bộ chuyên môn hướng dẫn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ số hóa các dữ liệu của lịch sử Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới; xem xét, chỉ đạo thống nhất trên địa bàn tỉnh chế độ cho học viên tham gia các lớp lý luận chính trị ở các địa phương, nhất là cán bộ bán chuyên trách ở các xã, thị trấn để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng đi học…

Lãnh đạo Báo Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Báo Lâm Đồng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi ý kiến về kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đình Văn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo tỉnh nói chung và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thời gian qua, nhất là những kết quả cụ thể, thành tích được khen thưởng trong năm 2023 trên một số lĩnh vực. Đồng thời đánh giá cao ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc rất sát đáng với tình hình công tác tuyên giáo hiện nay.

Đồng chí cũng chỉ rõ tồn tại, hạn chế và lưu ý một số nội dung của công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị ngành Tuyên giáo cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương; chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, bám sát chương trình công tác của tỉnh, của ngành để triển khai thực hiện nghiêm túc, chủ động nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Trong đó, đổi mới hơn nữa công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng bằng nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú để nâng cao nhận thức, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trở thành hiện thực trong đời sống xã hội. Công tác tuyên giáo phải nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, thuyết phục, gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra, từ đó tham mưu giải pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả từ sớm, từ xa, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức, tham gia tích cực vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tham mưu thực hiện hiệu quả, đảm bảo thực chất, tránh hình thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, Kết luận số 01-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả hoạt động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh. Tập trung tham mưu đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, xuyên tạc lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát quyền lực mà Đảng ta đang quyết liệt thực hiện. Quan tâm làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động với hình thức phong phú, chất lượng về các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, các sự kiện chính trị quan trọng…

Về những kiến nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đồng thời sẽ quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp giải quyết nhằm tạo cơ chế chính sách cho công tác tuyên giáo được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trước các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiếp thu đầy đủ để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

 

 

(LĐ online)

Lượt xem: 138
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761874
  •  Đang online: 99
  •  Trong tuần: 26.975
  •  Trong tháng: 60.825
  •  Trong năm: 462.915