Hiệu quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và lực lượng vũ trang In trang
05/05/2023 10:41 SA

Mối quan hệ phối hợp bền chặt giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thời gian qua đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn vững chắc, làm sáng đẹp hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, báo chí trên địa bàn Quân khu 7, năm 2023.
Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, báo chí trên địa bàn Quân khu 7, năm 2023.

Việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 7 với các Ban Xây dựng Đảng trên địa bàn Quân khu là hoạt động truyền thống giữa các đơn vị nhằm tham mưu, đề xuất Đảng ủy Quân khu và Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng Đảng bộ Quân khu, tổ chức Đảng LLVT địa phương trong sạch, vững mạnh, cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Thái Thành Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, thông tin: Kết quả công tác phối hợp những năm qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng; năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng; xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan quân sự ở địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, các chính sách dân tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Riêng đối với công tác tuyên giáo, Cục Chính trị Quân khu và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, tạo sự đồng thuận ngày càng cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, báo chí do Quân khu 7 tổ chức.
Các đại biểu tham dự Hội nghị gặp mặt các cơ quan tuyên giáo, báo chí do Quân khu 7 tổ chức.

Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết: Việc thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với LLVT tỉnh đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; chấp hành tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng, quân sự và phát triển kinh tế, xã hội.

Cụ thể, trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn LLVT tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp đến 98,9% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị; quán triệt, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Triển khai có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thực hiện tốt việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng định hướng dư luận qua đó tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh luôn ổn định, xác định tốt nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, không có trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng hay gây mất an toàn giao thông do lỗi chủ quan...

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn phối hợp với Bộ CHQS tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị liên quan đến công tác quốc phòng, an ninh. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết góp phần đảm bảo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Quân sự, công tác diễn tập khu vực phòng thủ ở các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trong thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 của Trung ương (khóa XIII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn LLVT tỉnh xây dựng kế hoạch, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã được LLVT tỉnh tập trung tổ chức sinh hoạt nội dung chuyên đề của tỉnh gắn với các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa” và sinh hoạt nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Trong đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, dưới sự tham mưu, hướng dẫn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, triển khai cho cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh tích cực tham gia đấu tranh với các tài khoản facebook phản động, chống phá bằng các giải pháp kỹ thuật. Tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong địa phương và trong LLVT Quân khu 7 xóa thành công nhiều tài khoản facebook phản động, chống phá.

Công tác phối hợp giữa cơ quan tuyên giáo với LLVT góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chỉ đạo 35 của địa phương và lực lượng đấu tranh trên không gian mạng của LLVT tỉnh.

Trong công tác tuyên truyền nói chung, với sự sát cánh thường xuyên, bền chặt của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị, địa phương nhân các dịp lễ, sự kiện quan trọng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Bộ CHQS tỉnh với tinh thần chủ động, kịp thời, sáng tạo, bảo đảm tính định hướng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Mối quan hệ phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và LLVT tỉnh vẫn tiếp tục được hai bên đẩy mạnh triển khai phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương và yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2023 nói riêng và trong thời gian tới nói chung. Qua đó từng bước tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 112
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001040883
  • Đang online: 25
  • Trong tuần: 13.970
  • Trong tháng: 22.449
  • Trong năm: 358.924