Di Linh: Quán triệt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
21/02/2023 01:39 CH

Ngày 21/2, Ban Thường vụ Huyện ủy Di Linh tổ chức 2 hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Hội nghị học tập, quán triệt được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

{imaga id=1}

Tại điểm cầu trực tiếp ở cấp huyện, các đại biểu tham dự gồm: Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy Di Linh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên; lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo và chuyên viên MTTQ và các đoàn thể huyện; trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc huyện; các đồng chí phó ban của HĐND huyện các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Kết nối điểm cầu với 19 xã, thị trấn với sự tham dự của cán bộ chủ chốt các đơn vị với tổng số 400 đại biểu tham gia ở cả hai cấp.

Việc học tập, quán triệt nhằm góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; đồng thời, cụ thể hoá các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn huyện năm 2023.

{imaga id=2}

Các nội dung được quán triệt sẽ được đưa vào ứng dụng thực tiễn phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của cá nhân năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học tập, quán triệt, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm thứ 3 triển khai chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai Chuyên đề năm 2023 với nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu bí thư các tổ chức cơ sở đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu.

Đảm bảo việc học tập, quán triệt, tuyên truyền phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; phù hợp tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị theo đúng chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.  Từ đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên.

 

(LĐ online)

 

Lượt xem: 151
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001335089
  • Đang online: 111
  • Trong tuần: 10.688
  • Trong tháng: 72.168
  • Trong năm: 653.130