Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy In trang
16/02/2023 07:47 SA

Chiều 15/2, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy về triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Buổi làm việc do các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về kết quả hoạt động 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số nội dung liên quan. Theo đó, trong năm 2022 vừa qua, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả trên các lĩnh vực công tác.

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện “Nghị quyết số 21-NQ/TWvề tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã tham mưu quy định cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong đó chú trọng tham mưu chỉ đạo việc gợi ý kiểm điểm đối với một số tổ chức, cá nhân; sửa đổi, bổ sung, ban hành Quy định về tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng…

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đạt 100% chương trình, kế hoạch đề ra, đồng thời giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ phát sinh; tập trung kiểm tra, giám sát các nghị quyết quan trọng của Đảng, những lĩnh vực ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thành lập 24 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 37 tổ chức và 58 đảng viên phần lớn là cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, trong đó có 5 đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức Đảng và 7 đảng viên.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong năm qua, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng theo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉ đạo kiểm tra, xử lý một số vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo; tham mưu tổ chức thành công các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng; chủ động, kịp thời hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kết luận buổi làm việc.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị… để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; tham mưu chỉ đạo phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng; Đề án xây dựng cốt cán đặc thù trong tôn giáo.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu chuẩn bị nội dung phục vụ 18 hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 6 Hội nghị Tỉnh ủy; 130 cuộc hội nghị, họp trực tuyến, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị; các buổi làm việc và các cuộc họp giao ban của Thường trực Tỉnh ủy hàng tuần theo Chương trình công tác năm 2022. Chủ trì soạn thảo, tham mưu, thẩm định, trình Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy ký ban hành khoảng trên 3.000 văn bản của cấp ủy; cụ thể hóa ban hành các chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua; đồng thời gợi mở một số nội dung, giải pháp để triển khai, thực hiện hiệu quả thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã thay mặt Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy thời gian qua. Cùng với đó, đồng chí Trần Đức Quận cũng đề nghị lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy bám sát chủ đề của năm 2023 để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động hơn để tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy để tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ đề ra; rà soát đánh giá lại các công việc từ đầu nhiệm kỳ đến nay để xem xét các chỉ tiêu, bàn biện pháp thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy chủ động sắp xếp bộ máy theo đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; nghiên cứu làm tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, thể hiện được vai trò tập thể với tinh thần trách nhiệm cao để triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới...

 

(LĐ online)

Lượt xem: 157
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001335131
  • Đang online: 130
  • Trong tuần: 10.730
  • Trong tháng: 72.210
  • Trong năm: 653.172