Tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023) In trang
29/12/2023 09:55 SA

Ngày 28/12/2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.
Đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự chỉ đạo và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án và đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Phó Chủ tịch Hội đồng Chỉ đạo Đề án đồng chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; thành viên Hội đồng Chỉ đạo Đề án, Ban Tổ chức thực hiện Đề án; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo một số tỉnh, thành ủy,...

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng với sự chủ trì của đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự có các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện tỉnh; Thư viện tỉnh; đại diện Thường trực, Ban Tuyên giáo các thành ủy, huyện ủy; đại diện Thường trực Đảng ủy một số xã, phường trên địa bàn huyện Di Linh, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị.

HIỆU QUẢ TỪ ĐỀ ÁN TRANG BỊ SÁCH CHO CƠ SỞ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2009, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (đơn vị Thường trực Đề án) triển khai thực hiện thí điểm Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Đề án) tại 16 tỉnh, thành phố. Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn trong sạch, vững mạnh, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện thí điểm Đề án, ngày 23/11/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo kết luận số 396-TB/TW, chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cho tất cả các cơ sở xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thường trực các huyện ủy, thành ủy tham dự hội nghị.
Thường trực các huyện ủy, thành ủy tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất: Qua 15 năm triển khai (2009 - 2023), Đề án thực sự phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở; nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cũng như của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, trở thành một trong những Đề án có ý nghĩa thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp xã, phường, thị trấn. Trong điều kiện nguồn kinh phí của các xã, phường, thị trấn dành cho việc mua sách còn khó khăn, đặc biệt đối với các xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai trang bị sách của Đề án đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở có thêm nguồn tài liệu chính thống, tin cậy để nghiên cứu, học tập, ứng dụng trong thực tiễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo báo cáo, Đề án đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước 593 đầu sách (cả đĩa CD-ROM và CD Audio), với tổng số 14.408.340 bản in. Để tăng cường hiệu quả của Đề án, Trang Thư viện sách điện tử (Thuviencoso.vn) đã được xây dựng từ đầu năm 2020 và cung cấp bản số hóa hơn 500 đầu sách của Đề án, phục vụ việc đọc và tra cứu trực tuyến của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở.

Các đề tài sách phong phú, thiết thực, tập trung vào những mảng sách: Sách tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh; sách phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; sách đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo; sách về kỹ năng lãnh đạo, điều hành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; sách phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp, kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng và chữa bệnh; kinh nghiệm làm giàu, những tấm gương nông dân điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi…

Đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy.
Đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy.

Các ấn phẩm được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng; được thiết kế đẹp, trang nhã, phù hợp với yêu cầu, năng lực của đối tượng độc giả. Công tác tiếp nhận, quản lý sách của Đề án được thực hiện khoa học, phù hợp yêu cầu thực tiễn và điều kiện của từng địa phương, bảo đảm việc khai thác và sử dụng sách dễ dàng, khoa học và hiệu quả. Một số địa phương đã thể hiện sự sáng tạo trong quản lý, sử dụng sách của Đề án.

Nghiên cứu, học tập sách thuộc Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên và người dân tích cực, chủ động khai thác thông tin, tra cứu dữ liệu, tìm hiểu kiến thức dưới nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực; vững vàng về tư tưởng chính trị; có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt; nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bổ sung thêm kiến thức, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong quản lý, trong lao động, sản xuất.

Công tác thông tin, tuyên truyền Đề án được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều hình thức, qua tổ chức hội nghị quán triệt, qua khảo sát, đánh giá, trên các phương tiện truyền thông, từ đó để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của Đề án, về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo thực hiện Đề án. Một số tỉnh, thành phố đã tổ chức Ngày hội đọc sách; hội thi kể chuyện về bài viết hay, câu chuyện hay trong sách để vận dụng vào lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần lan tỏa rộng rãi và phát triển văn hóa đọc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, tổ chức thực hiện Đề án còn một số khó khăn, hạn chế. Để tiếp tục triển khai một cách thiết thực, hiệu quả Đề án, nhiều đại biểu đã đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức sách của Đề án, tăng cường xuất bản sách điện tử và phổ biến nội dung sách trên mạng xã hội và các nền tảng số. Chú trọng tăng cường xuất bản thêm nhiều đầu sách nói, sách hình ảnh, sách đa phương tiện, sách bằng nhiều thứ tiếng phục vụ đồng bào các dân tộc thiểu số. Khảo sát, kiểm tra, đánh giá thực trạng triển khai Đề án tại các tỉnh, thành phố để có những đề xuất, kiến nghị kịp thời, sát thực tiễn.

Đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các cơ quan triển khai Đề án; quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các nhà văn hóa, thư viện, tủ sách, bố trí phòng đọc riêng ở xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Đề án và nội dung sách của Đề án…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.

NGUỒN TÀI LIỆU CHÍNH THỐNG, TIN CẬY ĐỂ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; Hội đồng Chỉ đạo, Ban Tổ chức thực hiện Đề án; các đơn vị thực hiện Đề án trong việc triển khai quyết liệt, hiệu quả Đề án 15 năm qua. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định “Sau 15 năm triển khai, sách thuộc Đề án đã thực sự phát huy hiệu quả, giúp nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở. Đề án đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cũng như của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; có ý nghĩa rất thiết thực đối với việc đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cấp xã; nâng cao dân trí và cung cấp thông tin hữu ích cho nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa mới, làm giàu trên chính quê hương mình trong điều kiện nguồn kinh phí của các xã, phường, thị trấn dành cho việc mua sách còn khó khăn. Đối với các xã ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai trang bị sách của Đề án rất thiết thực, góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở cơ sở có thêm nguồn tài liệu chính thống, tin cậy để nghiên cứu, học tập, ứng dụng trong thực tiễn.”

Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; về trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tăng cường nắm bắt nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân,... từ đó xác định mục tiêu, kế hoạch xuất bản phù hợp về đề tài, số lượng. Tiếp tục đổi mới công tác lựa chọn đề tài, biên soạn nội dung sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Bố trí nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, phòng đọc sách, trang thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo quản, sử dụng sách, đồng thời với việc tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý, nghiên cứu, học tập sách của Đề án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Đề án, trong đó chú trọng phát hiện, biểu dương và đề nghị nhân rộng những mô hình tốt, sáng tạo trong việc bảo quản và sử dụng sách. Đẩy mạnh số hóa, xuất bản và phát hành sách điện tử trên mạng internet để tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác, tra cứu, tìm hiểu.

Khẳng định những đề xuất, kiến nghị trong báo cáo trung tâm và tham luận của các đại biểu là thiết thực, sát với thực tiễn, là tiếng nói từ cơ sở, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Hội đồng Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đề án tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc; khẩn trương hoàn thiện báo cáo, đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án một cách phù hợp nhất trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cấp cơ sở trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng 2 Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai Đề án và 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, thực hiện Đề án.

 

Hoàng Khôi

Lượt xem: 148
Văn bản mới
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
  • Số 107 -KH/TU 28/02/2024 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 3570 -CV/TU 22/02/2024 Về việc chỉ đạo xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm hành chính về ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002561562
  •  Đang online: 135
  •  Trong tuần: 25.860
  •  Trong tháng: 9.590
  •  Trong năm: 262.603