Số 25 -TB/BTGTU
16/11/2022
Nguyễn Thị Mỵ
V/v cấp phát tài liệu và đăng ký mua tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thông Báo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000867207
  • Đang online: 65
  • Trong tuần: 15.122
  • Trong tháng: 904
  • Trong năm: 185.248