Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác ở Cát Tiên In trang
11/04/2023 10:13 SA

Qua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Cát Tiên đến nay đã đi vào nền nếp và tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Cát Tiên được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Cát Tiên được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đồng chí Dương Hùng Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cát Tiên cho biết, sau hội nghị trực tuyến toàn quốc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, chỉ đạo lấy kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong các tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị hàng năm. Qua đó, 100% tổ chức cơ sở đảng, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện hoàn thành việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và hàng năm. Hàng năm, có 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện xây dựng nội dung phấn đấu rèn luyện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mặt khác, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt sâu rộng. Trong đó, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nêu gương, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Định kỳ hàng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào kiểm tra kinh tế - xã hội và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể cho đơn vị. Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức, gương mẫu bằng những hành động cụ thể, thiết thực; tự giác, tích cực trong việc xây dựng kế hoạch, cam kết nội dung tự rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định, điều lệ Đảng; nêu cao ý thức trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho Nhân dân.

Theo đồng chí Dương Hùng Cường, qua thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đến nay đã đi vào nền nếp và tạo được chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng với tổng giá trị sản xuất GO tăng 8,18%. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, giàu đẹp; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, nhiều mô hình sản xuất, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế và thu nhập cao cho Nhân dân; số hộ nghèo giảm rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện; an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Công tác tiếp công dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện Cát Tiên được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trong thời gian đến, Huyện ủy Cát Tiên sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, thực hiện sâu rộng, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Thường xuyên tổ chức các chuyên đề toàn khóa, các chuyên đề hàng năm; quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; tuyên truyền thực hiện tốt việc bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, sáng tạo và gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực..., đồng chí Dương Hùng Cường cho biết thêm.

 

(LĐ online)

 

Lượt xem: 346
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003125302
  •  Đang online: 93
  •  Trong tuần: 4.155
  •  Trong tháng: 78.920
  •  Trong năm: 826.343