Nâng cao sức đề kháng của Nhân dân In trang
16/03/2023 07:45 SA

Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thông qua thực hiện “diễn biến hòa bình”. Mục tiêu không bao giờ thay đổi của số này là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động không có gì mới, chỉ có điều, trong từng thời điểm và tùy vào tình hình cụ thể để điều chỉnh về hình thức, mức độ và tần suất. Thông qua mạng xã hội, các trang web và một số tờ báo mạng thiếu thiện chí với Việt Nam, các nhóm phản động ở nước ngoài tăng cường kết nối với những phần tử cơ hội chính trị trong nước tuyên truyền, xuyên tạc, tác động nhằm “nắn dòng dư luận”, làm chệch hướng mục tiêu cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng ta hướng theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Một đề tài được các thế lực thù địch, phản động luận bàn nhiều xưa nay là công kích, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta.

Nhân sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày ra đời bản Đề cương văn hóa Việt Nam 1943, một số người đã nhìn nhận thiếu biện chứng, đánh giá thiếu khách quan, toàn diện, cụ thể, lịch sử và phát triển; phán xét sai lầm, thiếu chuẩn mực về tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của bản Đề cương văn hóa Việt Nam 1943. Họ cho rằng, bản Đề cương chỉ có 1.500 chữ, ra đời đã lâu, bị quy định bởi thời cuộc và tính lịch sử nên nó chỉ có “ý nghĩa nhất thời” và nó “đã hết vai trò lịch sử khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc”, “nó không liên quan đến nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Họ đã cố tình xuyên tạc giá trị, ý nghĩa của bản Đề cương và cáo buộc “các cơ quan tham mưu của Đảng đã thổi phồng giá trị, ý nghĩa của bản Đề cương để mua vui, làm đẹp lòng lãnh đạo”, “gây lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân”.

Gần đây, Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sỹ Phu) hiện đang sống tại Đà Lạt, Lâm Đồng, dù đã gần đất xa trời vẫn tung ra luận điệu cực kỳ phản động trên mạng xã hội: “Nếu là người, chớ làm người Cộng sản”, nó trái ngược lại với lời cổ nhân: “Chim trước lúc chết cất tiếng bi thương, người trước lúc chết thường nói lời lương thiện”. Vẫn bằng giọng điệu sặc mùi chống cộng, Hà Sỹ Phu cho rằng: Chủ thuyết cộng sản là “Về lý thuyết thì ảo tưởng phi khoa học nên mâu thuẫn với TRÍ. Về hành động thì chủ trương “đấu tranh giai cấp một mất một còn” làm chết 100 triệu người nên mâu thuẫn với chữ TÂM…Trở thành người Cộng sản là do có Tâm mà thiếu Trí, hoặc có Trí mà thiếu Tâm. Nếu biết bổ sung cái phần mình thiếu, để có đủ TÂM và TRÍ thì không còn là Cộng sản nữa”.

Hà Sỹ Phu đã bày trò ngụy biện, quy chụp, cố tình xuyên tạc để đổi trắng thay đen đánh tráo khái niệm rồi bẻ cong lịch sử như thế. Đất nước Việt Nam nơi ông và gia đình, dòng tộc đang sinh sống, chứng kiến Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị đô hộ, áp bức trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền và “sánh vai các cường quốc năm châu” như ngày nay là nhờ sự vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Vì vậy, không được phê phán bằng cách quy chụp, bất chấp thực tế không bao giờ là điều nên làm của kẻ tự nhận là trí giả, ông Hà Sỹ Phu nhé!

Từ những thông tin trên, có thể thấy những ai nghe “đài địch” cần hết sức cảnh giác, vì các thế lực phản quốc luôn tìm trăm phương ngàn kế bôi đen Đảng, Nhà nước, bởi họ đã bị tư tưởng chống cộng, phản quốc nhuộm hắc ám cả trí não. Những luận điệu xuyên tạc mà chúng dựng ra không có gì mới, ngày càng thô thiển, vô văn hóa chẳng những không lung lạc được tính kiên định của cách mạng Việt Nam, mà càng phơi bày bản chất phản quốc của họ.

Để nâng cao sức đề kháng của Nhân dân, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, nâng cao ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tạo ra “sức đề kháng”, “miễn dịch” đối với các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch; tạo đồng thuận trong xã hội. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội để giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của người dân, xử lý nghiêm các hành vi lan truyền hoặc phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối. Nắm chắc, nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, từ đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trong tình hình hiện nay.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 565
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002776299
  •  Đang online: 139
  •  Trong tuần: 5.915
  •  Trong tháng: 75.250
  •  Trong năm: 477.340