Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên In trang
06/09/2022 08:40 SA

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là nội dung được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo xuyên suốt thời gian qua và đã có chuyển biến tích cực.  

Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình, kế hoạch để trình cấp uỷ các cấp; đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng mà Ban Tổ chức Trung ương giao.

 Cụ thể, Ban Tổ chức đã tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và tham mưu ban hành một số văn bản chỉ đạo quan trọng về tổ chức xây dựng Đảng như tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ; công tác đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, các kế hoạch về bảo vệ chính trị nội bộ, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kế hoạch kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, …  Một số cấp ủy, Ban Tổ chức cấp ủy đã quan tâm, chỉ đạo và có chuyển biến rõ nét về chất lượng tổ chức đảng, đảng viên.

Về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân hằng năm và năm 2021. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, ban thường vụ các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức hội nghị kiểm điểm ở mình và cấp cơ sở theo đúng quy định, hướng dẫn đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định. Đồng thời, thành lập các Tổ công tác dự họp kiểm điểm và kiểm tra, thẩm định, chấm điểm đối với các tổ chức cơ sở đảng trước khi tổng hợp trình ban thường vụ cấp uỷ quyết định.

Đến ngày 11/01/2022, có 01 tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 24 tập thể lãnh đạo quản lý của các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Mặt trận, các đoàn thể Tỉnh; 16 tập thể Ban thường vụ cấp huyện; 37 tập thể lãnh đạo quản lý các sở ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh; 282 tập thể lãnh đạo quản lý cấp huyện; 1.471 tập thể lãnh đạo quản lý cấp cơ sở đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại. Nội dung kiểm điểm tập thể của đa số các đơn vị tương đối cụ thể, tập trung vào đánh giá làm rõ kết quả và những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm,… trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã gợi ý kiểm điểm nghiêm túc đối với 06 tập thể gắn với cá nhân lãnh đạo, quản lý có liên quan gồm: Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt; Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc; Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng; Ban Thường vụ Huyện ủy Bảo Lâm; Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà; Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông. Nội dung kiểm tập trung vào việc giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, tài nguyên, khoáng sản; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai, đô thị …là những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm, qua đó nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Một số Ban thường vụ cấp ủy phân tích khá rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra những giải pháp, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2022 như thành phố Đà Lạt, Đạ Tẻh, Di Linh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Ban cán sự Đảng Hội đồng nhân dân tỉnh …

Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác phong làm việc, phát huy hiệu quả vai trò hạt nhân trong lãnh đạo trực tiếp, toàn diện trên các lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, trong công tác cán bộ; đa số tổ chức cơ sở đảng sinh hoạt đúng định kỳ và đang dần nâng cao chất lượng sinh hoạt theo quy định.

Trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông đề nghị các các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tập trung tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo nội dung, chương trình đã đề ra. Tiếp tục tham mưu đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Tham mưu thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là các Quy định của Trung ương, của Tỉnh về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy. Trước mắt, cần quan tâm công tác quy hoạch cán bộ theo quy định.  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thực hiện đồng bộ 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên đã nêu trong Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”…

                                                                                                    Nguyệt Thu

 

 

Lượt xem: 1.784
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003130872
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 9.725
  •  Trong tháng: 84.490
  •  Trong năm: 831.913