Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng ở Lạc Dương In trang
23/11/2022 08:53 SA

Ảnh tư liệu
Ảnh tư liệu

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Huyện ủy Lạc Dương đặc biệt quan tâm đến công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Lạc Dương là huyện miền núi nằm ở phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, có tổng diện tích tự nhiên 131.139 ha; có 06 đơn vị hành chính (05 xã và 01 thị trấn) với 34 thôn, tổ dân phố; dân số toàn huyện hiện có 31.204 khẩu/7.382 hộ, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 67,8% dân số. Đảng bộ huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng gồm 10 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở, 80 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 1.404 đảng viên (chiếm gần 05% dân số); trong đó 588 đảng viên nữ, 436 đảng viên người dân tộc thiểu số, 386 đảng viên trong các tôn giáo…

9 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với ý chí và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện Lạc Dương đã lãnh đạo hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đoàn kết một lòng để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/HU, ngày 14/12/2021 của Huyện ủy đã đề ra. Trong đó, điểm nhấn quan trọng phải kể tới đó là công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và đạt hiệu quả.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt đã tổ chức 27 lớp học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia; trong đó có 1.310/1.406 đảng viên, đạt 93,2%. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được triển khai kịp thời gắn với thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII đề ra; qua đó kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh ngăn chặn với những tư tưởng lệch lạc, thông tin xấu, độc xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hay thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc giải thể Phòng Dân tộc, đồng thời chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất sang một số phòng ban chuyên môn khác theo quy định. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 đối với 170 trường hợp: cấp huyện đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 04 trường hợp, bổ sung 05 trường hợp; đưa ra khỏi quy hoạch lãnh đạo, quản lý 18 trường hợp đối với 16 chức danh; bổ sung quy hoạch 42 trường hợp đối với 26 chức danh; cấp xã: đưa ra khỏi quy hoạch 47 trường hợp đối với 31 chức danh; bổ sung quy hoạch 54 trường hợp đối với 37 chức danh. Đồng thời hoàn thành quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025.

Bên cạnh chú trọng công tác phát triển đảng viên, Huyện ủy Lạc Dương cũng thường xuyên sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, vi phạm Điều lệ và các quy định của Đảng; trong 9 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện việc xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 05 đồng chí do bỏ sinh hoạt đảng. Các tổ chức cơ sở đảng duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ và không ngừng nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên đề. Định kỳ mỗi quý, các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách, theo dõi, tham dự sinh hoạt tại 34/34 chi bộ thôn, tổ dân phố để kịp thời chấn chỉnh, giúp chi bộ, đảng viên tháo gỡ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đưa chi bộ thật sự trở thành hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được chú trọng đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và Chương trình đã đề ra. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 15 tổ chức đảng (đạt 100%) và 03 đảng viên (đạt 100%); giám sát chuyên đề 04 tổ chức đảng (đạt 100%) và 01 đảng viên (đạt 33,3%). Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đạt 50% kế hoạch; kiểm tra tài chính Đảng đối với 03 tổ chức đảng, đạt 100% kế hoạch; giám sát chuyên đề 03 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, các cấp ủy và chi bộ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo quy định của Điều lệ Đảng. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở đối với những hạn chế, thiếu sót; giúp cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát nhận rõ được khuyết điểm, hạn chế, từ đó đề ra biện pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện ngày càng đổi mới với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2022 - 2027. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, quản lý, bảo vệ rừng, hiến đất làm đường...

Mặc dù còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện Lạc Dương mới đáp ứng ngang tầm yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ huyện trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

 

Cẩm Giang

Lượt xem: 1.105
Văn bản mới
  • Số 179-HD/BTGTU 10/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 ...
  • 4058/CV/TU 10/06/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình, dự án trọng điểm
  • Số 79-KH/BTGTU 07/06/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu ...
  • Số 1250-CV/BTGTU 07/06/2024 Phối hợp thăm dò dư luận xã hội
  • Số 178-HD/BTGTU 05/06/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 003151080
  •  Đang online: 62
  •  Trong tuần: 518
  •  Trong tháng: 104.698
  •  Trong năm: 852.121