Di Linh: Quán triệt Chuyên đề năm 2024 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
22/02/2024 01:55 CH

Sáng 22/2, Huyện ủy Di Linh tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Chuyên đề về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; trưởng, phó các đoàn thể huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy đã tham dự.

Trên cơ sở nội dung Chuyên đề năm 2024 - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng biên soạn, Huyện uỷ Di Linh tổ chức học tập, quán triệt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo huyện. Tiếp đó sẽ được quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp nối các chuyên đề trước, cụ thể hóa chuyên đề năm 2024 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/HU, ngày 12/12/2023 của Huyện ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2024 với chủ đề “Trách nhiệm - Nêu gương - Kỷ cương - Hiệu quả”.

Đề cao vai trò của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong năm 2024.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Tuấn – Bí thư Huyện uỷ Di Linh yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, các đồng chí bí thư các tổ chức cơ sở đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định việc học tập và làm theo Bác phải trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Từ đó tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 786
Văn bản mới
  • Số 1184-CV/BTGTU 11/04/2024 Tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến ...
  • Số 173-HD/BTGTU 05/04/2024 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ...
  • Số 172 -HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 4 năm 2024
  • Số 171-HD/BTGTU 26/03/2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban ...
  • Số 1169-CV/BTGTU 21/03/2024 Đôn đốc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ...
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002761913
  •  Đang online: 100
  •  Trong tuần: 27.014
  •  Trong tháng: 60.864
  •  Trong năm: 462.954