Văn bản mới
  • Số 170-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài ...
  • Số 169-HD/BTGTU 01/03/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024
  • Số 1154-CV/BTGTU 01/03/2024 Triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ...
  • Số 1152-CV/BTGTU 01/03/2024 Đôn đốc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT và ...
  • Số 1148-CV/BTGTU 01/03/2024 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2023 và quý I/2024
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002574667
  •  Đang online: 46
  •  Trong tuần: 7.288
  •  Trong tháng: 22.695
  •  Trong năm: 275.708