Bảo Lộc: Quán triệt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
28/02/2023 02:43 CH

Ngày 28/2, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng quán triệt các nội dung của Chuyên đề 2023 tại điểm cầu trực tiếp.
Đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng quán triệt các nội dung của Chuyên đề 2023 tại điểm cầu trực tiếp.

Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề 2023 được tổ chức trực tiếp tại Thành ủy Bảo Lộc và trực tuyến đến các điểm cầu ở 11 phường, xã trên địa bàn.

Tại điểm cầu trực tiếp cấp thành phố, đồng chí Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt, truyền đạt các nội dung Chuyên đề 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các đồng chí Thường trực Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành thành ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc qua các thời kỳ; lãnh đạo và chuyên viên các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị; lãnh đạo các Ban của HĐND; lãnh đạo và chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND, Văn phòng HĐND - UBND; các báo cáo viên Thành ủy, giảng viên Trung tâm Chính trị; các đồng chí bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy Bảo Lộc.

Hội nghị học tập, quán triệt được trực tuyến đến 11 điểm cầu tại các phường, xã trên địa bàn TP Bảo Lộc với sự tham gia nghiên cứu, học tập của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Hội nghị thu hút hơn 1.800 đại biểu là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia nghiên cứu, học tập.

Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Chuyên đề 2023 tại điểm cầu trực tiếp cấp thành phố.
Các đại biểu tham gia học tập, quán triệt Chuyên đề 2023 tại điểm cầu trực tiếp cấp thành phố.

Việc học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần bồi đắp, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cùng đóng góp công sức, trí tuệ đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; đồng thời, cụ thể hoá các nội dung học tập phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố để cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Lộc yêu cầu bí thư các tổ chức cơ sở đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ đó, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên trên địa bàn TP Bảo Lộc. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn thành phố; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

(LĐ online)

Lượt xem: 235
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001316568
  • Đang online: 49
  • Trong tuần: 10.045
  • Trong tháng: 53.647
  • Trong năm: 634.609